Bruno Tersago: “Politieke chaos in Griekenland is compleet

Alexis Tsipras en Syriza houden nog enkel stand omdat de andere politieke partijen evenmin het vertrouwen hebben van de Grieken

Alexis Tsipras en Syriza houden nog enkel stand omdat de andere politieke partijen evenmin het vertrouwen hebben van de Grieken (Robert CRC/WikiMedia Commons)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Griekse Belg Bruno Tersago is sinds oktober 2011 ondermeer correspondent voor DeWereldMorgen.be. Met zijn artikels, interviews en tips is hij sindsdien een onschatbare bron van inside informatie over ‘zijn’ land in het centrum van de economische crisis. Hij is voor enkele dagen in België. We bespraken met hem de financiële situatie, die tussen de vluchtelingencrisis door, even alarmerend blijft.

“Het idee was dat voor het Derde Memorandum1 Griekenland zelf met voorstellen zou komen. De Griekse regering zou zelf voorstellen hoe ze de streefcijfers zou halen. Dat wordt hier in Griekenland meestal op hoongelach onthaald. Wat is er nog links aan Syriza als ze daaraan meedoen? De evaluatie van de uitvoering van het vorige Memorandum moest eigenlijk al in december 2015 afgesloten zijn. Dat ging onder meer over de hervorming van de pensioenen en de sociale zekerheid.”

“Daar is dus nog altijd zo goed als niets van gekomen. Voor alle duidelijkheid, ook de regeringen voor Syriza hebben daar niets aan gedaan. Huidig minister van arbeid en pensioenen Giorgos Katrougalos heeft meer ademruimte gevraagd. Het IMF heeft de stand van zaken ‘niet leefbaar’ verklaard. Daar bedoelen ze de financiële situatie mee, niet wat dat voor de gepensioneerden betekent.”

Nog meer sociale inleveringen

“Het IMF zegt nu al dat als tegen 2018 de streefcijfers niet worden gehaald, er dan 3,5 miljard euro extra besparingen moeten komen. Dat is bovenop de 6 miljard die al opgelegd werden. Van Griekse zijde zegt men nu dat ze zich enkel zullen houden aan wat afgesproken is. Bovendien komt eerste minister Alexis Tsipras met het argument dat nieuwe afspraken ingaan tegen de grondwet, die de soevereiniteit van het land, de regering en het parlement garanderen.”

“Zelfs voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker sluit zich min of meer bij die stelling aan. Dat zijn wel mooie principes maar in de praktijk is de Griekse grondwet nu al een vodje papier. De vraag is niet meer of dat wel grondwettelijk is maar hoeveel verder men nog kan gaan in het schenden van de soevereiniteit van Griekenland.”

“Tsipras wil – in feite net als in het voorjaar van vorig jaar – de discussie verschuiven van de Eurogroep naar het politieke niveau van de volledige EU. Hij wou een Europese top om de situatie globaal te bekijken, maar EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Donald Tusk heeft daarop onmiddellijk nee gezegd. Tsipras heeft dan maar aangedrongen op een dringende bijeenkomst van de Eurogroep. Die komt er waarschijnlijk volgende week (de week van 1 mei).”

Apathie en misprijzen voor de politiek

“Ondertussen heeft de bevolking het compleet gehad met deze gang van zaken. Een van de grote verliezers van de verkiezingen van januari en september 2015, de conservatieve partij Nieuwe Democratie (ND) scoort opnieuw even hoog als Syriza in de peilingen en stuurt daarom aan op de val van de regering.”

“De gewone Griek denkt daar het zijne van. Verkiezingen maken toch niets uit, dat hebben ze wel door. Gevreesd mag dus worden dat de Grieken bij eventuele vervroegde verkiezingen massaal zullen afwezig blijven. Er is hier wel stemplicht, maar die wordt hier even hard opgelegd als in België, niet dus.”

“Het politieke landschap verkeert in complete chaos, nog meer dan de chaos die de politiek hier altijd al is. Er zijn nu aan beide zijden van het politieke spectrum ongeveer 60 politieke partijen geregistreerd. Aan de rechterzijde hebben dissidenten van ND en de extreem-rechtse Gouden Dageraad, samen met personen van de vroegere LAOS-partij een nieuwe partij opgericht, die zich ideologisch tussen ND en Gouden Dageraad in bevindt.”

Zoé Konstantopoulou

“Aan de linkerzijde staat het initiatief van Zoé Konstantopoulou, de voormalige voorzitter van het parlement onder de eerste regering van Syriza. Haar partij heet in het Grieks ‘Koers naar de Vrijheid’. Zij concentreert zich op haar stokpaardje: de onwettelijkheid van het grootste deel van de openbare schuld van Griekenland. Zij was immers de drijvende kracht achter de parlementaire hoorzittingen met het CADTM2 en Eric Toussaint.”

“Zij lijdt echter ook aan het typisch Griekse syndroom van de persoonlijkheidspolitiek. Haar partij is zo goed als volledig gebaseerd op haar persoonlijk politiek charisma. Dat heeft ze inderdaad, maar tegelijk is het ook niet meer dan dat.”

“Zij voelt zich net als Varoufakis verraden door Tsipras, de leider van Syriza. Varoufakis reageert daarop door de Griekse politiek te verruilen voor een pan-Europese aanpak. Zij volgt een andere strategie. In ieder geval is het zo dat de meest uitgesproken politieke persoonlijkheden vertrokken zijn uit Syriza. De uitkomst van deze politieke chaos is in ieder geval onvoorspelbaar.”

1   De voorwaarden die aan de leningsovereenkomsten worden gekoppeld door de trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds worden gebundeld in akkoorden die ‘Memoranda’ worden genoemd. De toponderhandelingen voor deze akkoorden gebeuren in wat de Eurogroep wordt genoemd, de vergadering achter gesloten deuren van de ministers van financiën van de EU-lidstaten die lid zijn van de Europese Muntunie (de ‘euro’). Het grootste deel van de onderhandelingen wordt echter gevoerd door de topambtenaren van de drie instellingen van de trojka.

2   Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (Comité voor de Afschaffing van de Schuld van de Derde Wereld).

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.