Halle derde TTIP-vrije gemeente van Vlaanderen

'Halle TTIP-vrij' met het TTIP-Paard van Troje op de Markt van Halle

'Halle TTIP-vrij' met het TTIP-Paard van Troje op de Markt van Halle (Bruno Tordeur)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De gemeenteraad van het Brabantse Halle heeft op 28 juni 2016 van Halle een TTIP-vrije stad gemaakt. Halle volgt daarmee Gent en Leuven, die reeds eerder dergelijke beslissingen namen. De motie van Halle gaat echter verder dan in deze beide provinciehoofdsteden.

In september 2015 gaf Groen Europarlementslid Bart Staes in Halle een uiteenzetting over het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dat sinds 2013 wordt onderhandeld tussen de VS en de EU.

Een aantal geëngageerde Hallenaren richtten na die avond de werkgroep ‘Halle TTIP vrij’ op. Zij waren geschokt te vernemen hoezeer dit verdrag sociale rechten, milieubescherming, volksgezondheid, dierenwelzijn en consumentenrechten dreigt te ondermijnen ten bate van de winsten van grote multinationals. Lokale bedrijven zullen daarentegen alleen maar nadelen ondervinden. Ook het mechanisme van arbitrage door een college van zakenadvocaten die boven de nationale rechtbanken staat baart hen grote zorgen.

De eerste doelstelling van de werkgroep is de bevolking van Halle en omstreken informeren over de gevaren van het TTIP. In hun persmededeling verwijst de werkgroep naar info -avonden, een Facebookpagina en een e-mailnieuwsbrief.

Halle TTIP-vrij boekte al een eerste succes op 28 juni 2016. Toen keurde de gemeenteraad een motie goed waarbij Halle zich tot TTIP-vrije stad uitroept. Daarmee volgt Halle de gemeenten Leuven en Gent. De motie van Halle gaat echter een stuk verder dan de moties die in deze beide provinciehoofdsteden werden goedgekeurd.

De gemeenteraad van Halle vraagt de hogere overheden die wel een rol spelen in het al dan niet aannemen van het TTIP, om zich uit te spreken tegen het TTIP zoals het tot nu toe bekend is. Zij vragen een ander, slimmer akkoord dat effectief de hoogste normen op het vlak van sociale rechten, milieubescherming, volksgezondheid, dierenwelzijn en consumentenrechten garandeert.

Met dit initiatief volgt Halle een lange lijst van Europese steden en gemeenten die zich reeds eerder TTIP-vrij verklaarden. Gesterkt door dit eerste symbolisch belangrijke succes gaat Halle TTIP-vrij verder met haar informatieopdracht. Tevens roept zij op om deel te nemen aan de grote anti-TTIP-betoging in Brussel op 20 september 2016.

Informatie:

Alle artikels van DeWereldMorgen.be over TTIP, CETA, TPP en andere vrijhandelsakkoorden vind je in ons Dossier Vrijhandelsakkoorden.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.