“Afschaffing Sociale Inspectie is vrijgeleide sociale fraude”

Actie van de ambtenaren van de Sociale Inspectie

Actie van de ambtenaren van de Sociale Inspectie (RB)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Ambtenaren van de Sociale Inspectie voerden op 26 september 2016 actie tegen de beslissing van staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer (VLD). Die heeft recent beslist de dienst op te heffen en de betrokken ambtenaren over te hevelen naar vier andere diensten, zonder enig overleg met betrokkenen.

Volgens de ambtenaren van de dienst Sociale Inspectie zet federaal staatssecretaris1 voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (VLD), met zijn beslissing om de Sociale Inspectie af te schaffen, de strijd tegen de georganiseerde sociale fraude en de sociale dumping op de helling. Hij nam deze beslissing bovendien zonder enig overleg met de betrokken 300 medewerkers van de dienst.

De huidige Sociale Inspectie heeft onder meer als opdracht op bouwwerven te controleren of de daar aanwezige bouwvakkers wel degelijk allemaal een geldige arbeidsovereenkomst hebben en een loon ontvangen en of hun werkgever voor hen de wettelijk verplichte sociale bijdragen betaalt. De 230 inspecteurs en de andere medewerkers van de dienst zullen nu verspreid worden over de andere eenheden van het ministerie van Sociale Zekerheid.

 2900 processen-verbaal en 100 miljoen euro

In een persmededeling lichten Geert Leysen en Peter VanHauwermeiren namens hun collega’s toe dat de Sociale Inspectie de voorbije tien jaar met toenemend succes grootschalige sociale fraude, illegale arbeid, economische uitbuiting en mensenhandel, grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale dumping heeft aangepakt. “De Sociale Inspectie bracht in 2015 meer dan 100 miljoen euro op aan ontdoken socialezekerheidsbijdragen en stelde meer dan 2900 processen-verbaal op die werden toegestuurd aan de gerechtelijke overheden.”

Zij wijzen er op dat de beslissing van de staatssecretaris lijnrecht ingaat tegen de groeiende maatschappelijke consensus om de sociale fraude daadkrachtig aan te pakken.

Verlies performante fraudebestrijdingsdienst

“Om die reden werd immers in 2015 het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie opgericht. Met het wegsaneren van de Sociale Inspectie gaat de strijd tegen sociaal-economisch banditisme op de schop. Verder dreigen de gerechtelijke overheden een performante fraudebestrijdingsdienst te verliezen. De Sociale Inspectie is in de strijd tegen de georganiseerde fraude ook de bevoorrechte partner van de Arbeidsauditeurs, de Parketten en Onderzoeksrechters, de Federale en Lokale Politie en de Bijzondere Belastinginspectie. Dat maakt deze beslissing nog onbegrijpelijker”, volgens

Zij wijzen er verder ook op dat de medewerkers van de Sociale Inspectie voorstander zijn van hervorming en de rationalisering van de dienst. Het voorstel van de staatssecretaris is echter verre van een rationele hervorming.

Impliciete boodschap aan malafide ondernemers

“Dit voorstel is een nekschot voor al diegenen die de afgelopen jaren in alle onafhankelijkheid een voortrekkersrol vervulden in de strijd tegen de sociale fraude. Deze ontwikkeling getuigt van een totaal gebrek aan visie op de werking, cultuur en organisatie van de dienst en bij uitbreiding van totale negatie van de individuele en maatschappelijke schade die sociale fraude veroorzaakt. De wijze waarop de medewerkers zonder enige inspraak abrupt aan de kant worden gezet getuigt van totale minachting voor het uitstekende werk dat de afgelopen jaren door deze dienst geleverd is.”

Bovendien gebruikt de staatssecretaris argumenten voor zijn beslissing die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

De recente beslissing van de staatssecretaris is in feite een impliciete boodschap aan malafide ondernemers om met hun praktijken verder te gaan en ze nog uit te breiden.

Noot:

1  In het Belgische systeem is een staatssecretaris een onderminister die speciaal is aangeduid voor het besturen van specifieke onderdelen van de bevoegdheden van de minister onder wiens gezag hij/zij functioneert. In werkelijkheid is het vooral een methode om meer politici een regeringsfunctie aan te bieden. Staatssecretaris voor  de strijd tegen Sociale Fraude Philippe De Backer (VLD) werkt onder het toezicht van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (VLD).