Monsanto Tribunaal: ecocide moet erkende misdaad worden

Een van de panels met getuigenissen over de praktijken van Monsanto

Een van de panels met getuigenissen over de praktijken van Monsanto (seedfreedom.org)

FacebooktwitterFacebooktwitter

In Den Haag kwamen 750 vertegenwoordigers van de civiele maatschappij uit 30 landen samen voor het Internationaal Monsanto Tribunaal. Daar werd informatie verzameld over de praktijken van agrogigant Monsanto. Slachtoffers van de praktijken van Monsanto en experten pleiten voor de erkenning van ecocide als internationale misdaad.

Van 14 tot 16 oktober werd in Den Haag het Internationaal Monsanto Tribunaal georganiseerd. 750 deelnemers uit 30 landen hoorden getuigenissen, pleidooien en commentaren van een panel rechters, onder leiding van de Belgische juriste Françoise Tulkens, van 1998 tot 2012 lid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De bedoeling van het Tribunaal was aan te tonen wat de nefaste maatschappelijke gevolgen zijn van industriële landbouw en voedselproductie, waar Monsanto een voorbeeld bij uitstek van is. Industriële landbouw is slecht voor de lokale gemeenschappen, slecht voor de volksgezondheid, slecht voor de voedselkwaliteit en slecht voor het leefmilieu.

Met deze samenkomst willen landbouwverenigingen en mensenrechtenverdedigers zich verzetten tegen de methodes waarmee Monsanto en andere agro-bedrijven de wereld vergiftigen en de voedselproductie monopoliseren. Het Tribunaal tont aan hoe kostbaar deze methodes zijn voor de maatschappij en vestigt er de aandacht op dat er wel degelijk alternatieven bestaan.”

“De wereld voeden”

Monsanto kreeg een uitnodiging om zijn standpunt te verdedigen op het Tribunaal maar weigerde elke vorm van deelname. In een persverklaring stelt het bedrijf dat het Tribunaal ‘de verkeerde zaken aanklaagt’, omdat de echte discussie zou gaan over hoe de wereld voedsel te verschaffen. Het Tribunaal klaagt aan dat het net dat is wat Monsanto niet doet.

Meerdere sprekers op het Tribunaal benadrukten dat Monsanto en consoorten de wereld niet voeden, maar integendeel, consumptieproducten verkopen, veevoeder, brandstof voor wagens en suiker voor de voedselindustrie. Dit alles gebeurt ten koste van de menselijke gezondheid en het leefmilieu. Dit is een productiemethode die winsten ‘voedt’, niet ‘mensen’. In werkelijkheid zijn het de kleine en middelgrote landbouwbedrijven die de wereld voeden, aldus nog het Tribunaal in een persverklaring.

De komende weken zal op de Facebookpagina en op de website van de organisatie Monsanto Tribunal verklaringen van de getuigen, de experten en de juristen gepubliceerd worden.

Erkenning van misdaad “‘ecocide’

Vijf internationaal gerenommeerde rechters uit Senegal, Mexico, Argentinië, Canada en België als voorzitter van het panel zullen de op het Tribunaal verzamelde getuigenissen, pleidooien en onderzoeksgegevens verder onderzoeken en zes vragen beantwoorden die op het Tribunaal werden geformuleerd. Voorzitter Françoise Tulkens:

“We zullen pogen een legale opinie te formuleren tegen 10 december 2016, de Internationale Dag van de Mensenrechten. Die zal gericht zijn aan de VN en aan Monsanto. Op basis van deze opinie zullen meer rechters worden ingeschakeld. Het is mogelijk dat dit zal leiden tot een onderzoek naar ecocide.”

Farida Akhter, woordvoerdster van de landbouwersorganisatie Nayakrishi Andolon in Bangladesh, legde aan het Tribunaal uit hoe Monsanto hun zaden steelt en poogt om genetisch gemanipuleerde aubergines op te dringen aan de boeren zonder hun instemming.

Farida Akhter, spokesperson for the Nayakrishi Andolon farmers' movement in Bangladesh, reveals at the Monsanto Tribunal how Monsanto is stealing their seeds and trying to impose its GM aubergine on Bangladeshi farmers without their consent.

Geplaatst door Monsanto Tribunal op Zaterdag 15 oktober 2016

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.