Wetenschappelijke consensus over groeistop CO2-uitstoot: nog steeds te weinig

groeistop CO2-uitstoot: nog steeds te weinig

(uea.ac.uk)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Volgens onderzoek van Earth System Science Data, de University of East Anglia en het Global Carbon Project is de CO2-uitstoot door fossiele energieproductie en door de industrie niet toegenomen in 2015. Voor 2016 wordt een lichte aangroei verwacht. Daarmee worden echter de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet bereikt.

Earth System Science Data (ESSD) is een wetenschappelijke publicatie die vrije toegang biedt tot bestaande kwaliteitsvolle onderzoeksgegevens. Het Global Carbon Project (GCP) is een samenwerkingsverband van een aantal wetenschappelijke instellingen. Het GCP presenteert sinds 2006 een jaarlijks rapport over de evolutie van de CO2-uitstoot.

Samen met de University of East Anglia verzamelden beide organisaties bestaande metingen, statistische gegevens, analyses en modellen in één geheel. Zij presenteerden hun bevindingen tijdens de klimaatconferentie COP22 van 7 tot 18 november in Marrakech, Marokko.

Uit hun gemeenschappelijk onderzoek blijkt dat ondanks een stevige groei van de wereldeconomie de CO2-uitstoot gemiddeld minder dan één procent is aangegroeid in de voorbije drie jaar. Deze trendbreuk wordt door de betrokken wetenschappers positief genoemd, maar blijft te weinig om de ambities van het Klimaatakkoord COP21 van Parijs waar te maken. Dat akkoord wil de klimaatopwarming onder 2 graden Celsius houden.

grafiek-co2-vervuiling

“Globale CO2-uitstoot moet radicaal afnemen, niet alleen maar stoppen met groeien”, volgens een van de deelnemers aan dit onderzoek. Zelfs met de stop van de aangroei van uitstoot door fossiele brandstoffen over de voorbije drie jaar was de CO2-concentratie in de atmosfeer in 2015 een absoluut record, dat in 2016 waarschijnlijk zal worden gebroken.

Volgens ESSD-hoofdredacteur Hans Pfeiffenberger is de methodiek gebruikt bij het verwerken van alle bestaande gegevens over CO2-uitstoot ook bruikbaar om de eveneens toenemende uitstoot van methaangas te analyseren. Deze bundeling van wetenschappelijke gegevens verhoogt volgens ESSD de nuttige gebruikswaarde van onderzoek, dat verspreid over talloze wetenschappelijke instellingen gebeurt.

Bronnen: 

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.