“Flexi-jobs voor gepensioneerden is verdere afbraak sociale zekerheid”

Flexi-jobs voor gepensioneerden is verdere afbraak sociale zekerheid

(youtube)

FacebooktwitterFacebooktwitter

ABVV en ACV zijn unaniem negatief over het voorstel van federaal staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) om flexi-jobs ook mogelijk te maken voor gepensioneerden in de horeca-sector. “Verdere afbraak sociale zekerheid” is hun voornaamste maar niet enige tegenargument.

Voor David Van Bellinghen (ACV) ligt dit voorstel in de logische lijn van het beleid van de huidige regering. “ Als er echt zoveel gepensioneerden zijn die een extra-baantje nodig hebben, dan zou de staatssecretaris misschien beter eens kijken naar de pensioenen zelf.”

Met deze maatregel wil de regering een zoveelste kleine stap zetten in de richting van slechte, onderbetaalde, onzekere banen, ten bate van – uiteraard – de werkgevers.” Minister van pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft al laten weten dat van een verbetering van de pensioenen geen sprake zal zijn.

In het verleden hebben de vakbonden al gewaarschuwd dat het systeem van flexi-jobs zoals de regering dat heeft ingesteld perverse sociale gevolgen heeft. In een persmededeling van 22 oktober 2015 gaf de ACV reeds het volgende commentaar: “Flexi-jobs zullen reguliere voltijdse banen verdringen. Het wetsontwerp maakt de 4/5 tewerkstelling van een werknemer aangevuld met een 1/5 flexi-jobs goedkoper dan de tewerkstelling van een werknemer met een voltijdse tewerkstelling.”

“De horeca is een testcase, ook voor de nieuwe economie. Als dit flex-statuut werkt, kunnen andere sectoren er ook gebruik van maken. Gwendolyn Rutten, voorzitter Open Vld

Ook Gina Heyrman (ABVV) is niet echt verrast door dit nieuwe initiatief. “Dit is een zoveelste aanval op de financiering van de sociale zekerheid. Stapje voor stapje gaat deze regering naar zijn doelstelling, het ondergraven van de RSZ, de sociale zekerheid. Steeds minder en minder banen moeten voor de financiering instaan.”

Zelf voor je pensioen betalen via het afkopen van studiejaren en een aanvullend vrij pensioen; minder pensioen voor bruggepensioneerden en werkzoekenden; onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers en nu dit voorstel van de staatssecretaris. Deze regering blijft haar ‘elk-voor-zich’-beleid voortzetten”, aldus nog het ABVV in een persmededeling. “Het ABVV vreest dat we naar Angelsaksische modellen gaan waarbij ouderen onbeperkt en hyperflexibel moeten bijklussen om nog een aanvaardbaar inkomen te hebben na hun pensionering.

Voorlopig blijft het systeem van flexi-jobs nog beperkt tot de horeca-sector (hotel-restaurant-café). De staatssecretaris wuift de kritiek weg dat dit voorstel het begin is van een verdere aanval op de sociale zekerheid. Nochtans heeft zijn eigen partijvoorzitter al duidelijk gemaakt dat dat wel degelijk de bedoeling is. In de opinie Meer mogelijk maken in De Standaard van 25 mei 2015 zegt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten letterlijk: “De horeca is een testcase, ook voor de nieuwe economie. Als dit flex-statuut werkt, kunnen andere sectoren er ook gebruik van maken.”

Het sociaal onzekere statuut van de flexi-jobs wordt de norm voor studenten maar ook voor andere werknemers. Op die manier wordt tewerkstelling met lonen lager dan het wettelijk minimumloon meer en meer de norm. “Geleidelijk gaat deze regering met telkens kleine stapjes verder met de definanciering van de sociale zekerheid”.

Dit statuut voorziet bovendien geen enkele minimumtermijn voor de verwittiging van de werknemer voor zijn concrete tewerkstelling. Gepensioneerden die een dergelijk flexi-job aanvaarden zullen dus een zeer zware inlevering op hun vrije tijdsbesteding moeten aanvaarden, omdat zij te allen tijde klaar zullen moeten staan om in te springen. Planning van sociale en familiale activiteiten wordt daarmee ook voor hen onmogelijk.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.