Rechter die de moslimban van Trump schorste is Republikein

Rechter James Robart tijdens de zitting over de moslimban van president Trump

Rechter James Robart tijdens de zitting over de moslimban van president Trump (Facebook/KUOW Public Radio)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De volgens president Trump ‘zogezegde rechter’ James Robart die zijn besluit tot een moslimban heeft geschorst werd in 2004 door de federale Senaat unaniem benoemd op positief advies van Republikeins president George W. Bush.


President Trump reageerde in een tweet zeer minachtend over het vonnis van een rechter over zijn presidentieel besluit om reizigers uit een aantal moslimlanden de toegang tot het territorium te ontzeggen. Hij noemde hem een ‘so-called judge’, een zogezegde rechter. Hij schoffeert daarmee een lid van de rechterlijke macht dat de unanieme steun genoot van Republikeinen en Democraten in het Congres. Het vonnis noemde hij verder nog ‘belachelijk’ en een ‘verschrikkelijke beslissing’.

Rechter James Louis Robart (1947) werd op 9 december 2003, na een lange loopbaan in het Amerikaanse gerechtelijke apparaat voorgedragen tot rechter in het US District Court for Western Washington (de deelstaat in het noordwesten van de VS, niet de hoofdstad Washington DC). Een District Court is het op één na hoogste rechterlijke niveau in de deelstaten.

Zoals vereist in de benoemingsprocedure kreeg hij een positieve beoordeling van de American Bar Association’s Standing Committee, het orgaan dat de president adviseert bij hoge rechterlijke benoemingen. In dat advies werd zijn onberispelijke staat van dienst in heel zijn loopbaan geprezen, evenals zijn inzet als vrijwilliger voor arme kinderen en thuisloze mensen. Op 17 juni 2004 werd hij unaniem (99-0) benoemd door de federale Senaat.

Robart is allesbehalve het prototype van een progressief rechter. Hij is een traditioneel conservatieve Republikein, met respect voor de wetten en de grondwet, die zijn persoonlijke opinies niet laat doorwegen in zijn vonnissen.

Het is niet de eerste maal dat hij de aandacht van de nationale media trekt. In een zaak van de politie van de stad Seattle tegen de organisatie Black Lives Matter oordeelde hij tegen de klacht van de politie, met de commentaar dat de statistieken aantoonden dat zwarte Amerikanen in Seattle disproportioneel veel werden doodgeschoten door de politie en dat hun klachten en protesten legitiem waren.

De advocaat voor de regering kon niet op de vraag van de rechter antwoorden hoeveel migranten uit de zeven geviseerde landen sinds 9/11 (11 september 2001) terroristische aanslagen hadden gepleegd in de VS (zie videofragment hieronder, het antwoord op de vraag is ‘zero’).

In zijn vonnis argumenteerde rechter Robart dat de Grondwet verbiedt dat de regering specifieke maatregelen neemt gericht tegen één godsdienst. Hij verwees in zijn vonnis ook naar uitlatingen van Trump tijdens de kiescampagne in december 2015 waarin hij had gepleit voor “een totale en complete uitsluiting” van de toegang voor moslims in het land.

De advocaat voor de regering kon niet op zijn specifieke vraag antwoorden hoeveel migranten uit de zeven geviseerde landen sinds 9/11 (11 september 2001) terroristische aanslagen hadden gepleegd in de VS (zie videofragment hieronder, het antwoord op de vraag is ‘zero’).

Citaat uit zijn vonnis: “Het hof besluit dat de omstandigheden die (de zaak) hier brachten vandaag van dergelijke aard zijn dat wij (het gerecht) moeten tussenbeide komen om onze gerechtelijke grondwettelijke rol te vervullen in onze driedelige regering (een verwijzing naar de drie staatsmachten: regering, parlement en gerecht).“

Trump’s ‘so-called judge’ is a highly regarded GOP appointee (GOP = Grand Ole Party = de Republikeinse Partij)

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.