EU Parlement zet stap achteruit in klimaatbeleid

EU Parlement zet stap achteruit in klimaatbeleid

(duurzaambedrijfsleven.nl)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Europarlementslid Bart Staes (Groen) klaagt aan dat het Europees Parlement opnieuw een stap achteruit zet op vlak van klimaatbeleid. Een plan voor de herziening van het Europese Emissiehandelssysteem werd weggestemd, ten bate van de lobby van cementbedrijven. Vooral de christen-democratische partijen dragen een zware verantwoordelijkheid voor deze uitholling van het klimaatbeleid.

In het Europese parlement worden niet alleen vrijhandelsakkoorden goedgekeurd zoals CETA, tegen alle maatschappelijke bezwaren in, een akkoord waar alleen grote bedrijven wel bij varen. Daarnaast worden initiatieven voor een beter klimaatbeleid regelmatig afgeblokt, na stevig lobbywerk van bepaalde industriële sectoren.

Bart Staes reageert verontwaardigd nadat een plan voor de herziening van het EU-systeem (ETS) voor de handel in emissierechten werd weggestemd: “Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur de afgelopen weken platgelopen hebben. Daarmee wordt het klimaat en de maatschappij geschaad.”

Het ETS is een systeem waarbij sectoren en/of bedrijven het recht krijgen om bepaalde hoeveelheid vervuilende stoffen zoals CO2 en CH4 (methaangas) uit te stoten. Voor niet gebruikte emissierechten krijgen bedrijven dan EU-subsidies toegekend. In de praktijk blijkt het systeem niet ontradend te werken. Bedrijven die hun vroegere uitstoot te hoog inschatten, krijgen op die manier subsidies voor onbestaande ‘verminderde uitstoot’.

De cementsector heeft volgens Bart Staes de afgelopen jaren miljarden euros verdiend aan gratis verkregen rechten. “Met het voorstel zou de vervuiler eindelijk gaan betalen zonder dat hun concurrentiepositie in gevaar komt. De industriële lobby tegen het voorstel was echter enorm. De industrie wil deze ‘subsidie’ behouden, die ze nooit hadden mogen krijgen.” Staes is vooral verbolgen over de ijver waarmee leden van Europese Volkspartij (EVP) (waaronder de Belgische CD&V en de CdH) hebben meegedraaid in de actieve lobbying van de sector. “Zeer teleurstellend, dat de christendemocratische Europese Vervuilingspartij (EVP) vandaag (15 februari 2017) weer gewonnen heeft, ten koste van het Europees klimaatbeleid” aldus Staes.

Het huidige emissiehandelssysteem werkt echter niet, daarom lag nu een voorstel op tafel om het te wijzigen. Dat voorstel werd door een meerderheid verworpen. Staes vreest dat het ETS in zijn huidige ongewijzigde vorm nog verder zal worden uitgehold wanneer tegenwerkende EU-lidstaten hun klimaatbeleid uitvoeren.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.