Slachtoffer racistisch geweld Charlottesville beschuldigd van ‘geweld’

Protest tegen extreemrechts in Charlottesville

Protest tegen extreemrechts in Charlottesville. Bron: Flickr

FacebooktwitterFacebooktwitter

In de Amerikaanse stad Charlottesville wordt de jonge leraar DeAndre Harris beschuldigd van geweld tegen zijn aanvallers tijdens de rellen van 12 augustus 2017, waarbij een betoger werd doodgereden door een fascistisch tegenbetoger. Dat incident werd volledig gefilmd. Uit die beelden blijkt het omgekeerde, zijn aanvallers zijn echter nog steeds niet verhoord.

De rechtbank van de stad Charlottesville in de staat Virginia heeft op 9 oktober de Afrikaans-Amerikaanse leerkracht DeAndre Harris in beschuldiging gesteld voor het ’toebrengen van slagen en verwondingen’ aan een witte Amerikaan. Die ene persoon maakte deel uit van een groep van zes fascistische betogers die met stokken, ijzeren staven en boksbeugels zwarte burgers op hun pad door de stad aanvielen.

Beeldmateriaal wordt genegeerd

Het incident met DeAndre Harris werd volledig gefilmd door omstaanders van begin tot einde. Daarop is duidelijk te zien dat alles begint met de aanval van een witte betoger met een vlaggenmast tegen een gezel van Harris. Harris weert die aanval af, waarop hij wordt neergeslagen door een zestal witte Amerikanen. Aanvankelijk weet de ongewapende Harris zich nog enigszins te verdedigen, maar even later wordt hij door zijn aanvallers bloedig in elkaar geslagen tot hij het bewustzijn verliest.

De beelden zijn van hoge kwaliteit, de aanvallers zijn duidelijk zichtbaar met aangezicht en kledij. Een van hen is ook volledig herkenbaar in beeld te zien met een 9mm-Glock-pistool in de hand. Meerdere van deze aanvallers werden reeds door getuigen en kijkers op de beelden geïdentificeerd en hun namen werden doorgegeven aan de politie van Charlottesville en aan het Federal Bureau of Investigation (FBI), de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Kort na de dodelijke aanslag van een fascistische betoger die met zijn auto de 32-jarige Heather Heyer doodreed, verklaarde federaal Attorney General1 Jeff Sessions nog dat de vervolging van het neo-nazi-geweld in Charlottesville zijn topprioriteit zou zijn. Twee maand later werd echter nog steeds geen enkele van de op de beelden herkenbare aanvallers van Harris door de politie verhoord. Op 9 oktober besliste de onderzoeksrechter van Charlottesville daarentegen wel een aanhoudingsbevel tegen Harris.

“Mijn meest extreme zaak ooit”

Lee Merrit is de advocaat van Harris, hij is gespecialiseerd in zaken van politiegeweld en politiecorruptie. Hij verklaarde kort na het aanhoudingsbevel tegen zijn cliënt: “Dit is waarschijnlijk de meest extreme zaak die ik meemaak. Niet alleen wordt hij (Harris) beschuldigd van een misdaad, maar hij wordt zelfs beschuldigd van een misdaad op hetzelfde niveau als de mannen die zijn benen braken, hem over zijn hele lichaam zware kwetsuren toebrachten, die op 18 plaatsen in zijn hoofd moest genaaid worden … door mannen die hem op de rand van de dood sloegen … die deel uitmaakten van een gewelddadige supremacistische groepering die niet alleen bij de aanval op DeAndre waren betrokken, maar bij aanvallen op mensen tijdens het hele weekend (van 11-12 augustus 2017)

Andere daders nog ‘onbekend’

Zach Roberts, de beroepsfotograaf die net als andere omstaanders het incident filmde, identificeerde op de beelden de man die door zijn aanval met een vlaggenmast het incident in gang zette als dezelfde persoon die de dag ervoor met hemzelf hetzelfde had pogen te doen, namelijk zijn mast in Roberts te stoten. Die mast heeft een metalen puntige tip.

De politie van Charlottesville heeft onder druk van een nationale campagne op de sociale media twee van de aanvallers officieel geïdentificeerd en eveneens in beschuldiging gesteld. Ze zijn echter nog steeds niet verhoord. De politie heeft ook geen enkel initiatief genomen om hen te laten aanhouden in hun woonplaats. Ze wonen in andere staten, wat inhoudt dat de politie hun aanhouding moet aanvragen aan de FBI.

De FBI zelf heeft evenmin iets gedaan om ze verhoren of aan te houden, ook al hebben ze de bevoegdheid om zelf een initiatief te nemen, zonder aanvraag van de politie. Beide personen horen bij de groep van vijf die Harris bleven slagen toen hij reeds bewusteloos op de grond lag. Het overschrijden van een deelstaatgrens ‘met de intentie een misdrijf te plegen dat lichamelijke schade teweegbrengt’ maakt van dat misdrijf een federaal misdrijf, wat de mogelijke strafmaat verzwaart.

Een van de twee aanvallers die worden beschuldigd heeft op zijn beurt een klacht ingediend tegen Harris en pleit wettige zelfverdediging. Het is op basis van deze klacht dat Harris nu zelf wordt beschuldigd van geweldpleging. Op de beelden is deze aanvaller te zien als de persoon die met zijn boksbeugel op het aangezicht van Harris slaat, terwijl hij op grond ligt.

Hoewel twee van de zes aanvallers officieel werden geïdentificeerd en in beschuldiging gesteld is DeAndre Harris de enige persoon die effectief werd aangehouden, verhoord en in hechtenis genomen.

1   De Attorney General is vergelijkbaar met de Minister van Justitie, maar heeft in tegenstelling tot de minister hier ook initiatiefrecht om federale gerechtszaken te starten of stop te zetten. Ook in zaken die onder het recht van een deelstaat vallen kan hij in mindere mate tussenbeide komen. De president kan vrij iemand kiezen voor deze functie, het moet geen topmagistraat zijn. Huidig US Attorney General Jeff Sessions is advocaat en heeft tijdens zijn loopbaan meermaals witte racisten verdedigd en zich openlijk uitgesproken voor rassenscheiding. Hij was Attorney General van de staat Alabama van 1994 tot 1997 en daarna tien jaar Republikeins senator. 

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.