Belgische ngo’s verdedigen wet tegen werking aasgierfondsen

De vale gier

De vale gier (Gyps fulvus) voedt zich vooral met de karkassen van dode runderen (WikiMediaCommons)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De ngo’s 11.11.11. en zijn Franstalige partner CNCD-11.11.11 en het CADTM zullen op 7 maart getuigen voor het Grondwettelijk Hof. Zij verdedigen samen met de Belgische Staat de wet van 2015 tegen de aasgierfondsen. Het aasgierfonds NML Capital wil deze wet ongrondwettelijk laten verklaren.

De drie ngo’s 11.11.11CNCD-11.11.11 en het CADTM scharen zich achter de Belgische wet van 2015 die aasgierfondsen in België verbiedt. (CADTM is de afkorting van Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde, nu is dat het Comité pour l’abolition des dettes illégitimes = Comité voor de afschaffing van de illegitieme schulden). Het aasgierfonds NML Capital heeft klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof om de wet ongeldig te laten verklaren.

NML Capital is eigendom van Paul Singer, een Amerikaan die rijk is geworden met het aftroggelen van derdewereldlanden. Een aasgierfonds is een commercieel bedrijf dat openbare schulden van landen overkoopt van schuldeisende banken of staten. Die kopen ze over aan zeer lage prijzen, waarna ze gaan procederen tegen de schuldlanden om alsnog de schulden aan hen te betalen. Het gaat daarbij niet om de nominale schulden, maar om bedragen die tot tientallen malen groter zijn dan het oorspronkelijk leningsbedrag.

Paul Singer was een welkome gast op het World Economic Forum van 2013 in Davos
Paul Singer was een welkome gast op het World Economic Forum van 2013 in Davos (World Economic Forum).

Deze aasgierfondsen eisen de financiële middelen op van overheidsdiensten voor gezondheidszorg en onderwijs. Zij laten beslag leggen op overheidsgelden op buitenlandse rekeningen, waardoor het betrokken land geen invoer en uitvoer van goederen en diensten kan organiseren. Deze fondsen zijn zelf geregistreerd in belastingparadijzen zoals de Virgin Islands, de Cayman Islands en de Amerikaanse staat Delaware.

In 2015 heeft de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers als eerste (en voorlopig enige) land ter wereld een wet goedgekeurd die de werking van dergelijke aasgierfondsen onmogelijk maakt. Het wetsvoorstel werd bijna unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie.

De advocaten van NML Capital zullen op 7 maart eveneens hun argumenten voorleggen aan het Grondwettelijk Hof. Voor aanvang van de zitting zullen de betrokken ngo’s een symbolische actie houden op het Koningsplein in Brussel voor het Hof met een flashmob en een die-in.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.

Lees meer

11.11.11 en CADTM samen voor behoud wet aasgierfon... De Belgische wet van 1 juli 2015 tegen de aasgierfondsen is een uniek juridisch precedent dat door de VN wordt aangeprezen aan alle VN-lidstaten. Het ...
Argentinië keurt wet goed tegen aasgierfondsen Argentinië heeft een wet gestemd die de recente beslissing van het Amerikaanse gerecht naast zich neerlegt en geeft voorrang aan de afbetaling van zij...
Investeringsbanken willen strengere regels tegen a... De ICMA, een koepelorganisatie van bankiers en investeerders, stelt voor om aasgierfondsen te verplichten zich aan te sluiten bij afspraken voor schul...
Klokt tikt voor Argentinië, Congo volgend slachtof... Als er niets gebeurt tegen 30 juli 2014, kan Argentinië geen enkele uitgave meer doen, alvorens hun buitenlandse schulden zijn afbetaald. Dat wil een ...
Verzet tegen aasgierfondsen groeit De Latijns-Amerikaanse organisaties CELAC, Mercosur en UNASUR verklaren zich solidair met Argentinië tegen het vonnis van het Amerikaanse gerecht over...