“EU-regeringen pleitbezorgers grote bedrijven, niet van eigen bevolking”

De Poolse steenkoollobby heeft geen acties nodig, ze gaan gewoon met de EU-beslissers aan tafel zitten (Greenpeace)

FacebooktwitterFacebooktwitter
Corporate Europe Observatory, Europese watchdog van de zakenlobby’s bij de EU stelt op basis van eigen onderzoek vast dat de EU-regeringen meestal functioneren als tussenschakel voor de belangen van de grote bedrijven ten koste van de belangen van hun eigen bevolking.

Op basis van eigen onderzoek komt Corporate Europe Observatory (CEO) tot de vaststelling dat Europese nationale regeringen bij hun samenkomsten in de EU-context veel meer aandacht geven aan de belangen van de grote bedrijven dan aan de zorgen en wensen van hun eigen bevolking.

Lobby-organisaties die belangen van multinationals en grote economische sectoren verdedigen bij de EU krijgen niet alleen vrije en onbegrensde toegang tot de politieke leiders van de EU, hun vragen worden ook bijna steeds overgenomen als overheidsbeleid. Zij kunnen ministers, leden van de Europese Commissie en hun ambtenaren direct ‘adviseren’ met klaargestoomde teksten die als beleidsvoorstellen worden overgenomen. Zo slagen zij er in de pen vast te houden bij de opstelling van EU-richtlijnen.

Grote concerns als Volkswagen, de City of London, de Poolse steenkoolindustrie, lobbygroepen als BusinessEurope en de European Chemicals Industry Council herschrijven de EU-beslissingen over de klimaatverandering, de financiële sector, de chemiesector, de bescherming van het privéleven tot er van de openbaar geuite principes enkel een lege doos overblijft. De enige constante in deze manier van werken is dat het algemeen belang er altijd bij inboet, dikwijls op een zeer ingrijpende manier. Deze methodiek is grotendeels volledig van de buitenwereld afgeschermd.

In hun rapport Captured stateds: when EU governments are a channel for corporate interests hoe dit tewerk gaat via ministers, hun adviseurs en hun ambtenaren, via de Europese Commissie en via andere wegen binnen de EU-structuren.

Organisaties die de belangen van de gewone burger verdedigen – zelfstandigen, KMO’s, landbouwers, fabrieksarbeiders, openbare besturen, consumenten en leefmilieugroeperingen – worden volledig buiten dit informele beïnvloedingscircuit gehouden. In het rapport geeft CEO een aantal suggesties hoe deze organisaties deze gang van zaken kunnen tegenwerken en naar buiten brengen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.

Lees meer

Extreem-rechts in EU staat volledig ten dienste va... Alle extreem-rechtse partijen in de EU, waaronder het Vlaams Belang, profileren zich als de stem van de gewone mens die het ‘corrupte systeem’ gaat ui...
EU Commissie wil nieuwe privatiseringsgolf overhei... De Europese Commissie heeft aan consultancybedrijf KPMG opdracht gegeven het potentieel voor privatisering van overheidsbedrijven in EU-lidstaten te b...
Franse loi travail komt er in alle EU-lidstaten De sociale strijd van de Franse werknemers tegen de hervorming van de arbeidswetgeving is niet alleen een strijd tegen de Franse regering. De EU-inste...
Na Panama Papers stemt meerderheid Europees Parlem... Watchdogorganisatie Corporate Europe Observatory waarschuwt dat het Europees Parlement tien dagen na de Panama Papers een EU-richtlijn goedkeurt die g...
TTIP heeft nu reeds impact op algemeen belang en d... De verwachting dat het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU er zal komen heeft op voorhand reeds invloed op nieuwe wettelijke regelgeving. He...