Oproep aan alle media: meld ook dat Rode Kruis en VN elke medewerking aan de VS-hulp naar Venezuela weigeren

Rode Kruis Colombia

FacebooktwitterFacebooktwitter
Oproep aan alle media en journalisten: blijf berichten over Venezuela zoals nu, maar vermeld ook dat het Rode Kruis, de VN en 70 humanitaire organisaties in Colombia, Venezuela en Brazilië elke medewerking weigeren aan de ‘humanitaire’ hulpkonvooien van de VS en vermeld de redenen die ze voor die weigering geven.

In de berichtgeving over de crisis aan de grenzen van Venezuela wordt één element verzwegen dat een heel ander licht zou werpen op wat daar gaande is, als het zou worden vermeld. Het Rode Kruis Colombia en de VN-missie in Colombia weigeren elke medewerking aan de hulpkonvooien van USAID, het VS-agentschap voor ontwikkelingssamenwerking. Zij roepen op om deze hulpgoederen aan hen of aan andere humanitaire organisaties over te dragen, zoals de normale praktijk is voor elke humanitaire hulp. Zij verzetten zich tegen deze politisering van hun werk.

Door de huidige aanpak van de VS wordt echte humanitaire hulp zwaar gecompromitteerd. De VN en het Rode Kruis benadrukken dat humanitaire hulp net moet kunnen functioneren zonder politiek agenda. Meer dan 70 grote en kleine humanitaire organisaties in Colombia, Brazilië en Venezuela hebben zich bij de oproep van het Rode Kruis en de VN aangesloten.

Er is bovendien een tweede element dat eveneens wordt weggelaten in de berichtgeving: de hulpkonvooien van het Rode Kruis en van andere organisaties gaan nog steeds door. Wel hebben de betrokken organisaties de vrees uitgedrukt dat hun werk in gevaar komt, omdat door het initiatief van de VS hun medewerkers in Venezuela gevaar lopen door de voorstanders van het initiatief van de VS te worden gesaboteerd of aangevallen, met de bedoeling hun hulpkonvooien te beletten.

Het is onmogelijk dat de grote persagentschappen, de redacties en de betrokken journalisten niet op de hoogte zouden zijn van deze twee cruciale elementen. Het is bovendien onmogelijk dat elke betrokken journalist het eens zou zijn met het weglaten van deze cruciale informatie. Het kan niet anders dan dat er er ook in de grote media journalisten zijn die het met deze selectieve weergave van de crisis in Venezuela oneens zijn.

Daarom deze oproep aan alle Vlaamse media en journalisten: blijf verder berichten over Venezuela zoals nu, blijf president Maduro afschrijven als een dictator, die zijn volk noodhulp ontzegt, maar vermeld ook deze informatie:

  • het Rode Kruis en de VN weigeren elke medewerking aan de USAID-konvooien, 70 humanitaire organisaties sluiten zich bij dit standpunt aan;

  • de hulpkonvooien van het Rode Kruis, de VN en andere humanitaire organisaties naar Venezuela gaan nog steeds door.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.

Lees meer

Waarom elk sociaal voelend mens op dit ogenblik Ve... President Trump breidt de economische blokkade van Venezuela uit tot een volledig embargo met zeeblokkade, die het land met hongersnood bedreigt. Welk...
VN-rapport Venezuela is geen neutraal document Het recent rapport over Venezuela van VN-Hoog Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet kreeg na publicatie onmiddellijk ruime aandacht in a...
Gezanten Venezolaans “president” Guaidó verbrassen... In een reportage van de Latijns-Amerikaanse nieuwssite PanAmPost worden twee bondgenoten van zelfverklaard president Guaidó van Venezuela beschuldigd ...
VS twijfelen over hun Venezolaans president Guaidó... In de Europese media is het nog niet doorgedrongen, maar in de Amerikaanse pers begint men openlijk te twijfelen aan de capaciteiten van zelfverklaard...
Mediacensuur door Venezolaanse dictatuur: een over... Een aanzienlijk deel van de Venezolaanse bevolking blijft achter ‘dictator’ Nicolás Maduro staan en verhindert zo de overgang naar democratie onder ‘o...