Franstalig tijdschrift publiceert Vlaamse auteurs over extreem-rechts in Vlaanderen

FacebooktwitterFacebooktwitter

Het tijdschrift ‘Politique – revue Belge d’analyse et de débat’ publiceert een dossier over de “weerstaanbare opgang van extreem-rechts, zoals gezien door Vlaams links”. Daarin géén “goedbedoelende Franstaligen die de Vlamingen de les spellen” maar alleen Vlaamse auteurs. Een degelijke inleiding tot het ruime palet van linkse opinies in Vlaanderen voor een Franstalig publiek.

Bij bepaalde politici is zelfs in tijden van corona de eenzijdige communautaire reflex te vastgeroest om er ook maar heel even van af te stappen. De grote media zijn daar jammer genoeg een zeer accurate weergave van.

Volgens alle Nederlandstalige media is het ontbreken van een volwaardige federale regering volledig en uitsluitend de schuld van één partij: de PS. Volgens de Franstalige mainstream media is dit daarentegen even volledig en uitsluitend de schuld van één partij: de N-VA. Elke nuance is afwezig.

Het idee dat er ook aan eigen Vlaamse kant wel een aantal dingen verkeerd aangepakt zijn, dat ook aan Vlaamse kant een aanzienlijk deel van die schuld te vinden is … taboe, onbespreekbaar (en vice-versa): “Vlaanderen is rechts tot extreem-rechts, Wallonië en Franstalig Brussel links tot extreem-links”: tot daar het aanvaardbare mainstream mediakader.

De redactie van het Franstalige tijdschrift Politique – revue belge d’analyse et de débat vond het na de laatste verkiezingen van 26 mei 2019 – binnenkort een jaar geleden – tijd om een analyse te maken van de verdere opgang van extreem-rechts in Vlaanderen. Zij zagen echter een gevaarlijke valstrik, die ze absoluut wilden vermijden:

“Om een halt toe te roepen aan dit herboren extreem-rechts, was het ergste wat we konden doen een aantal Franstaligen aan het woord te laten die voorzien van een goed geweten de Vlamingen de les zouden spellen. Daarom de opzet van dit dossier … waar het woord – op één uitzondering na – volledig wordt gegeven aan (16) Vlaamse auteurs, om ons zo een beter begrip bij te brengen van wat zich echt heeft afgespeeld de voorbije tientallen jaren.”

In samenspraak met DeWereldMorgen.be en een aantal Vlaamse auteurs kwam het tijdschrift tot een selectie van 14 artikels, die aanvatten bij het ontstaan van Charta 91 en over de opvolging van het ‘cordon sanitaire‘ 20 jaar later verder gaan tot meer hedendaagse analyses, om te eindigen met vier artikels over de recente aanval die de Vlaamse regering heeft ingezet tegen de Vlaamse cultuursector. Zonder enige pretentie van volledigheid streefde deze selectie naar een vertegenwoordiging van stemmen over het hele linkse palet van Vlaanderen. Daarnaast biedt het blad ook een korte inleiding tot een aantal progressieve internetmedia in Vlaanderen.

Met dit dossier streeft het tijdschrift Politique de hoofdbedoeling na om Franstaligen kennis te laten maken met het andere Vlaanderen, dat te weinig aan bod komt in Franstalige media. Als aanzet is dit een goede eerste stap om mee door te gaan en te streven naar samenwerking en uitwisseling van ideeën.

Ten gevolge van de coronacrisis valt de persvoorstelling van het dossier weg. Daarom verspreidt Politique gratis een korte versie (66 pagina’s) van het dossier. Het tijdschrift (112 pagina’s) kan je bestellen op deze weblink. (nummer 111: 16,50€ – postkosten inbegrepen, of pdf-versie 8,50€).

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.