“Mensenrechten gelden ook voor ouderen”

Foto: pxfuel.com/royaltyfreeimages

FacebooktwitterFacebooktwitter

Een aantal sociale, politieke, academische en economische persoonlijkheden lanceren in samenspraak met meerdere middenveldorganisaties een oproep voor de oprichting van een instelling voor ouderenrechten, onder leiding van een ouderenrechtencommissaris.

In een speciaal voor dit doel opgerichte website Initiatief Ouderenrechtencommissaris doen talrijke persoonlijkheden een oproep voor de oprichting van een “commissariaat met een ombudsfunctie waar ouderen en hun familie of vertrouwenspersonen met hun klachten terecht kunnen en op behandeling mogen rekenen. Een instantie die zich burgerlijke partij kan stellen bij schending van de rechten van ouderen en indien nodig rechtstreeks kan dagvaarden.” Om hun oproep te ondersteunen lanceren zij een petitie.

Zij baseren zich voor dit initiatief op een aantal maatschappelijke gegevens: “Vandaag is één op vijf Vlamingen 65 jaar of ouder. Tegen 2030 is dat één op vier. Binnen die groep stijgt ook het aandeel 85-plussers. Vergrijzing is een mondiale trend die diep ingrijpt op alle maatschappelijke sectoren, van de economie tot de zorg en de werking van politieke instellingen, van de huisvesting over de mobiliteit, tot de inrichting van de publieke ruimte.”

(initiatieforc.be/)

Tevens spreken zij met hun initiatief het foute verhaal tegen dat ouderen, eenmaal ze 65 worden, plots van een actieve bijdrage aan de maatschappij tot een ‘last’ verworden: “Ouderen zijn allerminst een maatschappelijke last. Zij zijn niet de ene dag productief op de arbeidsmarkt en de volgende dag passief, nutteloos op kosten van de actieve bevolking.”

Integendeel: “Ouderen engageren zich dagelijks sociaal, economisch, cultureel en of politiek. Velen nemen zorg en verantwoordelijkheid op, voor leeftijdgenoten, (klein)kinderen of de buurt waar zij wonen.”

Oudere medeburgers hebben echter specifieke problemen die een eigen aanpak verdienen: “Onder de ouderen zijn er ook grote verschillen qua levensloop, opleiding, beroeps- en levenservaring, sociaal en familiaal netwerk, financiële mogelijkheden, fysieke en mentale gezondheid.”

Daarom pleiten de initiatiefnemers voor de oprichting van een eigen instelling die zich toespitst op de rechten van ouderen: “Een commissaris met een controle- en auditfunctie om erover te waken dat voorzieningen aan normale kwaliteitseisen voldoen en de rechten van ouderen respecteren. En een adviesfunctie om beleidsmaatregelen op te volgen in functie van de rechten van ouderen. Een commissariaat met een ombudsfunctie waar ouderen en hun familie of vertrouwenspersonen met hun klachten terecht kunnen en op behandeling mogen rekenen.”

“Een instantie die zich burgerlijke partij kan stellen bij schending van de rechten van ouderen en indien nodig rechtstreeks kan dagvaarden. Een commissaris met een controle- en auditfunctie om erover te waken dat voorzieningen aan normale kwaliteitseisen voldoen en de rechten van ouderen respecteren. En een adviesfunctie om beleidsmaatregelen op te volgen in functie van de rechten van ouderen.

 

Dit initiatief werd gestart door Johan Leman, voormalig directeur Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Mie Moerenhout, voormalig directeur Vlaamse Ouderenraad, Katrien Van de Weghe, coordinator ouderenwerking Sant’Egidio, Robert Crivit, lid commissie wonen, omgeving, mobiliteit Vlaamse Ouderenraad, Paul De Roo, politicoloog, Jan Heuvelmans, journalist, publicist, Hendrik Van Geel, socioloog en voormalig voorzitter POD Maatschappelijke Integratie, Jan Vranken, socioloog en Tarsi Windey, voormalig coördinator ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen.Het wordt mee onderschreven door talrijke persoonlijkheden, wetenschappers, academici, politici, ondernemers (zie Wie zijn we?)

Tevens hebben zij de steun van meerdere organisaties van het maatschappelijk middenveld: Kom op tegen Kanker,  Liga voor MensenrechtenDoof VlaanderenS-Plus,  Doof&SeniorHumanistisch Verbond – Grijze GeuzenMasereelFondsOuderenadviesraad LievegemGroenPlus,  Gang van de Razende Ouderen en Foyer.

Wat kan je zelf doen?

Petitie voor een ouderenrechtencommissaris.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.