Interview Tucker Carlson met Poetin is saaie propaganda, maar niet om de redenen die de media er voor geven

Boring, indeed. Screenshot X @TuckerCarlson

FacebooktwitterFacebooktwitter

Het interview van Tucker Carlson met Russisch president Vladimir Poetin was een doorslag van eender welk mainstream interview van een Westers journalist met een VS-president: braaf, nauwelijks een schijn van kritische vragen, perfect voorspelbaar – saaie propaganda. Het enige relevante in twee uren interview werd compleet ‘gemist’ door de mainstream commentatoren.

Wie net uit dertig jaar coma ontwaakte zou kunnen geloven dat een of andere vredesactivist net heeft gepoogd een vijandig staatshoofd te overtuigen om te stoppen met een oorlog tegen een onschuldig land.

In de echte wereld is Tucker Carlson voorstellen als een anti-oorlog-activist te belachelijk voor woorden. Het hele politieke en media-establishment reageerde verontwaardigd, maar repte met geen woord over het enig relevante punt van dit interview.

Tucker Carlson?

Carlson is een stereotypische Amerikaanse witte supremacist voor wie de dominantie van zijn land over de hele wereld een vanzelfsprekende natuurwet is. Niet alle Amerikanen mogen echter delen in dat grootse imperium.

Dat geldt alleen voor wie wit is én welvarend, want voor de witte straatarme bevolking (en die zijn met meer dan de totale Afrikaans-Amerikaanse bevolking) heeft hij slechts diepe minachting, net zoals voor alle niet-witte Amerikanen  en alle niet witte, niet christelijke mensen buiten zijn eigen land.

Wie de Amerikaanse media al enkele jaren volgt kent hem echter al van toen hij nog een goedbetaald anker was op de zender FoxNews van 2016 tot 2023. Hij is nog steeds de meest invloedrijke stem van de rechtse media in de VS en een hevig voorstander van Donald Trump.

Hij begon oorspronkelijk als schrijvend journalist bij weekbladen waar zijn talent om dingen te verdraaien en ronduit leugens te verspreiden snel opviel. Hij was jarenlang politiek commentator of CNN en op MSNBC. Je kan de man veel verwijten, maar niet dat hij zijn extreemrechtse ideeën geheim zou hebben gehouden.

Screenshot Geopolitical Economy

Naast racist is hij tevens een notoir seksist, en dat is hij mét succes. Toen hij in 2023 op staande voet werd ontslagen door FoxNews was zijn talkshow de meest bekeken in de VS.

Zijn ondergang kwam er met de leugens die hij had verspreid over een bedrijf dat stemmachines produceert. Dat bedrijf liet het er niet bij won een proces tegen Fox en Carlson, waarbij FoxNews werd veroordeeld tot een gigantische boete van 787,5 miljoen dollar en Carlson ontslagen werd.

De voorbije jaren toonde hij meermaals ‘begrip’ voor de Russische invasie in Oekraïne. Wie dat begrip decodeert stelt echter iets anders vast. Carlson heeft geen enkele achting voor Rusland of voor Poetin.

Oekraïne, de verkeerde oorlog

Hij meent – net als vele Republikeinen en meerdere Democraten – dat de VS de verkeerde oorlog voeren door tegen Rusland in te gaan. Zo drijven volgens hen de VS Rusland meer en meer in de armen van China.

Wat de VS moeten doen is Rusland terug afscheuren van China, het economisch verband van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) vernietigen omdat China daar de nieuwe koloniale supermacht aan het worden is.

Kortom, de oorlog in Oekraïne moet zo snel mogelijk beëindigd worden zodat de VS de echte oorlog kunnen beginnen, tegen China (en tegen Iran, dat andere ongehoorzame land, waar niet langer de dictator van hun keuze aan de macht is).

Screenshot Geopolitical Economy

Hij slaagde er blijkbaar in een interview met Russisch Poetin te versieren voor zijn X-Twitter-kanaal. Zoals mocht verwacht worden heeft hij Poetin twee uur land gespaard van echt kritische vragen. In die zin was hij een typische Amerikaanse journalist die eender welke president van zijn eigen land interviewt.

Interviews met VS-presidenten zijn volledig voorbereid, overlegd, besproken, kortom volledig scripted. Echt kritische vragen zoals ‘Waar haalt u het recht om eender waar in de wereld militair tussenbeide te komen?’ of ‘Waarom respecteert de VS het UNCLOS-verdrag niet?’ (over het internationaal maritiem recht) zijn gewoon ondenkbaar – omdat de interviewende journalist dat zelf ook onheuse vragen vindt.

De VS hebben volgens het gros der Amerikaanse journalisten per definitie alleen goede intenties in de wereld en dus logischerwijze ook het recht en de plicht om overal hun wil op te leggen.

Saai en voorspelbaar

Tucker Carlson is daar geen uitzondering op. Hem voorstellen als een principieel tegenstander van oorlog, omdat hij in het interview met Poetin voortdurend hint naar mogelijke onderhandelde oplossingen, is ridicuul.

Het overgrote deel van het interview was puur tijdverlies. Het eerste half uur was zelfs ronduit gênant. Poetin gaf een geschiedenisles over de historische rechten over Oekraïne die terugging tot de 7de eeuw.

Zowat ieder staatsleider kan wel ergens teruggrijpen naar een of andere historische periode dat zijn volk een of ander groot rijk leidde. Als dat soort historisch gewauwel zou kloppen dan hebben de Polen, de Hongaren, de Zweden en de Litouwers evenveel redenen om Oekraïne te bezetten.

Poetin staat niet alleen met dergelijke historische nonsens. De zionistische staat Israël claimt ‘een terugkeer’ naar het land waar ze 2000 jaar geleden zouden zijn verdreven.

Er waren ondanks de platte voorspelbaarheid enkele momenten in dit interview die wel relevant waren. Carlson poogde Poetin uit te dagen op zijn huidige afhankelijkheid van China. Volgens Carlson is de BRICS een machtsalliantie met China als de nieuwe koloniale supermacht.

Poetin liet er echter geen twijfel over bestaan. Er is geen sprake van dat Rusland zijn huidige goede banden met China gaat verbreken.

Screenshot Geopolitical Economy

Dit gaat over een verlangen van Republikeinen, Trumpisten (en heel wat Democraten) om de oorlog in Oekraïne op te geven en te concentreren op een oorlog tegen China (en Iran). Dit gaat over de vorige Koude Oorlog.

In die eerste Koude Oorlog maakten de VS er werk van om eendracht tussen China en de Sovjet-Unie ten allen prijze te voorkomen. Het was de voornaamste reden voor president Nixon om Chinees partijvoorzitter Mao te ontmoeten.

Wat Amerikanen als Carlson willen is met andere woorden een nieuwe grote oorlog, maar niet tegen Rusland, mét Rusland tegen China.

Daarom was het volgens hen een vergissing om Rusland uit te dagen vanaf 2008 met een uitbreiding van de NAVO tot Oekraïne, wat meer concreet betekende het plaatsen van kernwapens aan de grenzen van Rusland. Het antwoord van Rusland werd uiteindelijk de invasie van 22 februari 2022.

Poetin liet ook niet na te herinneren aan de tijden dat hij door alle Westerse politieke leiders werd ontvangen met de nodige égards en dat hij daar telkens moest vaststellen dat deze leiders wel spraken over politieke ontspanning, maar keer op keer toch het omgekeerde deden.

Extreemrechts in Europa zit op één lijn met de Trumpisten. Hun motivaties ‘pro Rusland’ zijn de antithese van de motieven van de vredesbewegingen om tegen die oorlog te ageren.Screenshot Geopolitical Economy

Uiteraard moet je alles wat Poetin zegt met de nodige korrel zout nemen. Deze man zegt wat hem strategisch goed uitkomt, met de waarheid en de feiten heeft dat slechts af en toe en eerder toevallig te maken. Wie zijn westerse supermatiebril even afzet kan alleen maar vaststellen dat hij daarin niet verschilt van eender welke VS-president of eender welk politieke leider in de EU.

Een gezonde houding tegenover dergelijke interviews is er van uitgaan dat wereldleiders liegen tot bewijs van het tegendeel.

Tucker Carlson is geen nuttige idioot van Poetin, zoals onder meer Hillary Clinton beweert. Hij is daarentegen wel een nuttige idioot van de Republikeinen en Trumpisten (met of zonder Trump als toekomstig president), die een oorlog willen met China, een oorlog die het bestaan van de mensheid op aarde bedreigt. Tussendoor willen deze oorlogsstokers de aloude VS-hegemonie over Latijns-Amerika herstellen (Tucker is virulent anti-Latijns-Amerikaans racist).

Maar, ook al slagen de Republikeinen en Trumpisten er – met of zonder hulp van hun nuttige idioot Tucker Carlson – niet in een wig te drijven tussen Rusland en China, het ziet er desondanks meer en meer naar uit dat de VS – ook onder een volgende Democratische president – Oekraïne gaan laten vallen en Europa met het probleem opzadelen.

Geen prettig vooruitzicht voor de EU, maar zeker niet voor Oekraïne.

Een uitstekende analyse van het interview en meer achtergrond over de figuur Tucker Carlson van Ben Norton/Geopolitical Economy (24:02):

Wie meent toch nog twee uur en negen minuten nutteloze tijd teveel te hebben, kan het hele interview hier bekijken:
Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.