Egypte bouwt concentratiekamp voor Gaza, Israël kijkt likkebaardend toe

Plaatsing van hoge betonnen omheiningsplaten. Foto: sinaifhr.orf

FacebooktwitterFacebooktwitter

Egypte bouwt aan de grens met Gaza een ommuurd kamp van 20 km2, ‘geschikt’ voor 100.000 personen, amper 5 procent van de 1,8 miljoen vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden net over de grens in Gaza trachten te overleven. Een voorteken van wat komen gaat? In ieder geval een stimulans voor Israël om een gewilde massale Palestijnse exodus af te dwingen.

Volgens de ngo Sinai Foundation for Human Rights zouden de werken voor een concentratiekamp aan de grens met Gaza tegen eind februari voltooid zijn. Woordvoerders van de Egyptische overheid hebben aan de ngo verklaard dat zij ‘in de komende weken’ een Israëlisch offensief verwachten in Rafah.

In die stad doorstaan voor het ogenblik 1,8 miljoen weerloze Gazanen in rudimentaire tentjes regen, kou en honger terwijl ze met permanente doodsangst leven voor moordende arbitraire bombardementen.

Het wordt met de dag duidelijker dat Israël wel degelijk de intentie heeft een genocide te plegen op de Palestijnse bevolking van Gaza en daarbij alle maatregelen naast zich neerlegt, die het Internationaal Gerechtshof in januari had opgelegd. Humanitaire hulp wordt onmogelijk gemaakt en voortdurend worden weerloze burgers gedood bij bombardementen.

Of de bouw van dit kamp al dan niet in samenspraak tussen de Egyptische en de Israëlische overheid gebeurt, is in wezen niet relevant. Dit is voor Israël een stimulans om onverminderd door te gaan met de plannen om Gaza volledig te ontvolken.

Het bezettingsleger is ondertussen volop bezig in het midden van Gaza een ondoordringbare afsluiting te bouwen die elke terugkeer naar het noorden van Gaza onmogelijk zal maken. Een van de drie nog functionerende hospitalen in Rafah werd ontruimd na beschietingen van gebouwen, personeel en patiënten.

 

De minste bres in de grensomheining met Egypte zal een massale vlucht veroorzaken met catastrofale menselijke gevolgen. Het kamp dat Egypte nu bouwt zal dan onmiddellijk overspoeld worden.

Ondertussen gaan in Den Haag de zittingen door van het Internationaal Gerechtshof, zoals was voorzien in het vonnis van eind januari. Daar worden de antwoorden verwacht van Israël op de dringende maatregelen die in januari door het Hof werden geformuleerd om een ‘waarschijnlijke’ genocide te voorkomen. Tevens wordt de nieuwe klacht van Zuid-Afrika besproken die nieuwe bijkomende maatregelen aan het Hof vraagt.

Plaatsing betonnen omheiningsplaten. Foto: sinaifhr.orf

Met de bombardementen op Rafah en de aankondiging van een offensief bij het begin van de Ramadan op 10 maart maakt Israël nogmaals duidelijk hoe ze op deze beschuldiging van genocide door het Internationaal Gerechtshof reageert: door de situatie nog erger te maken.

De wereld staat voor een moreel keerpunt. Als Israël in zijn opzet slaagt om Gaza te ontvolken betekent dat niet meer of niet minder dan het einde van de internationale rechtsorde.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.