Weer twee maand uitstel voor Julian Assange, strijd gaat onverminderd door

Manifestatie pro Assange 20 februari voor de VS-ambassade. Foto: LV

FacebooktwitterFacebooktwitter

Het Britse Hooggerechtshof staat toe dat Julian Assange in beroep gaat tegen het uitleveringsbevel aan de VS van de Britse regering. Hij krijgt tijd tot 20 mei. Dit is te danken aan volgehouden druk van zijn achterban en van duizenden journalisten die ingaan tegen hun eigen werkgevers. De mainstreammedia blijven hem onheus en onjuist weergeven en houden zo het reële risico van uitlevering in stand.

Het Britse Hooggerechtshof moest op 26 maart alleen beslissen of Julian Assange het recht krijgt om beroep aan te tekenen tegen het uitleveringsbevel van de Britse regering. Hij kan dus nu dat beroep indienen, dat op 20 mei zal worden beoordeeld.

Daarmee is het bevrijdende einde nog steeds niet in zicht. Het is een zoveelste uitstel voor Assange die reeds 5 jaar in eenzame opsluiting zit in de maximum veiligheid gevangenis van Belmarsh, na de zeven jaar die hij in de ambassade van Ecuador in Londen heeft doorgebracht.

Assange riskeert nog steeds uitlevering aan de VS waar hem voor een speciale rechtbank zonder de normale garanties van verdediging en openbare rechtsgang minstens 175 jaar gevangenisstraf wacht op beschuldiging van spionage, in mensentaal is dat levenslang.

 

Bovendien weigeren de advocaten van de VS nog steeds garanties te geven dat na zijn uitlevering de beschuldigingen niet worden uitgebreid naar misdrijven waar de doodstraf op staat.

In een perverse poging om zijn lijden nog zwaarder te maken hebben vertegenwoordigers van het VS-ministerie van justitie aan de advocaten van Assange voorgesteld dat hij uit vrije wil zou vertrekken naar de VS.

Daar zou hij dan schuldig pleiten voor één kleinere van de lijst misdrijven waarvan hij nu beschuldigd wordt en veroordeeld worden for time served, voor de duur van zijn gevangenisstraf in Londen en na zijn proces onmiddellijk vrijkomen.

 

Echter, de VS stellen daarbij de voorwaarde dat een akkoord komt te vervallen als ‘nieuwe feiten’ aan het licht zouden komen tijdens zijn verblijf in de VS.

Die ‘feiten’ zouden volledig onafhankelijk en zonder recht op beroep worden beoordeeld door de gevangenisautoriteiten in de VS. Het komt er op neer dat hij geen enkele garantie krijgt.

De mainstreammedia blijven ondertussen de argumenten herhalen die door de VS worden ingezet om zijn uitlevering te eisen. Assange zou door zijn onthullingen personen in dienst van de VS in levensgevaar hebben gebracht. Hij zou ook gegevens over de campagne van Hillary Clinton hebben bekomen via Russische hackers.

Dat die beweringen hardnekkig blijven herhaald worden ondanks het feit dat ze werden weerlegd pleit andermaal niet voor de eerlijkheid van de mainstream media. Die bewijzen van het tegendeel zou nochtans ruim voorhanden.

Zie hier hoe Assange wordt weergegeven door de VRTHet Laatste NieuwsRTLDe MorgenNOS, . Deze berichten zijn opvallend gelijkend, wat nogmaals de uniformiteit van de berichtgeving in de mainstream media aantoont.

Een tekenend voorbeeld van deze dubbelzinnige houding is de recente column van Marc Reynebeau in De Standaard (zie Marc Reynebeau heeft zich zeer slecht geïnformeerd over Julian Assange).

Voor de argeloze lezer die niet helemaal mee is over Assange, dankzij jarenlange desinformatie of verzwijging door de media, lijkt het op het eerste gezicht dat deze berichten eerder pleiten voor zijn vrijlating. Ze herhalen echter allen de aangehaalde beweringen voor zijn uitlevering alsof ze geldige argumenten zijn.

De advocaten van de VS tijdens zijn proces moesten bevestigen dat de onthullingen van Assange en WikiLeaks geen enkel persoon in gevaar werd gebracht.

 

Bovendien is het niet Assange die massaal documenten heeft gedumpt zonder screening op hun veiligheid, maar de Guardian, meer bepaald hun journalist Luke Harding die in een boek de geheime paswoorden publiceerde van de WikiLeaks-files, tegen alle afspraken in.

Assange en WikiLeaks hebben de e-mails van het campagneteam van Hillary Clinton ontvangen van een interne bron in het team van Clinton. Dat team heeft vervolgens Russiagate gelanceerd – dat ondertussen in de VS-media stilletjes werd afgevoerd – om de aandacht af te leiden van het echte schandaal: massale electorale fraude tijdens de voorverkiezingen van 2016 om de campagne van Bernie Sanders te saboteren.

Dit voorlopige uitstel is desondanks goed nieuws voor Assange, omdat de strijd voor zijn vrijlating kan doorgaan. Hoezeer ze ook genegeerd of verdraaid worden in de mainstream media, de protesten in Athene, Berlijn, Brussel, Kopenhagen, Londen, Den Haag, Washington DC, New York, Buenos Aires, Bangkok hebben wel degelijk een impact.

 

Het Britse gerecht en de Britse media zien zich verplicht te erkennen dat Assange wordt vervolgd omdat hij onderzoeksjournalistiek bedrijft en dat hij het slachtoffer is van een politieke afrekening.

Zijn echte ‘misdaad’ is nog steeds dat hij oorlogsmisdaden van de VS (en Groot-Brittannië) heeft gepubliceerd.

De uitlevering van Assange is weer twee maanden uitgesteld. De strijd voor zijn bevrijding gaat onverminderd door.

 

Zie alle artikels in ons Dossier Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning en WikiLeaks.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.