Rouwen op een kerkhof van bushaltes, omgebracht door de Vlaamse Regering

Foto: Tanya Hendzel - GMF

FacebooktwitterFacebooktwitter

Sinds het nieuwe vervoersplan van de Vlaamse Regering is ingevoerd, verdwenen meer dan 3000 bushaltes. Op 24 april voerden sociale en ecologische middenveldorganisaties actie in Gent tegen het afbraakbeleid van het openbaar vervoer door de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD. Dat deden ze met een symbolische rouwactie op het kerkhof van bushaltes.

De organisaties Gentse Busbeweging en de Bond Beter Leefmilieu organiseerden in het kader van hun campagne Ik Verdien Meer een gemeenschappelijke actie waar meerdere organisaties van het maatschappelijk middenveld aan deelnamen: Gents Milieufront, TreinTramBus, ACV Openbare Diensten, ACOD, ABVV senioren, Vlaamse Jeugdraad, OKRA, Climaxi, Grootouders voor het klimaat, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer.

Met een ludieke maar doodernstige actie herdenken zij de vele geschrapte haltes opnieuw, samen met de achtergebleven pendelaars die om deze verslechterde dienstverlening rouwen.

“’We laten niemand in de kou staan’, beloofde de Vlaamse Regering. De talrijke reizigers die niet meer op hun bestemming geraken weten ondertussen wat die belofte waard was. Wij willen meer dan mooie woorden, wij willen mooie investeringen”, aldus Winfried en Rik van De Gentse Busbeweging

Foto: Tanya Hendzel – GMF

“In heel Vlaanderen werden begin januari 2024 meer dan 3.000 haltes afgeschaft. Misschien worden de bussen daardoor sneller, maar de reizigers zijn wel langer onderweg. Ze moeten veel verder stappen naar de dichtstbijzijnde halte”, volgens Peter Meukens, voorzitter van TreinTramBus

“Ook de werknemers van het openbaar vervoer vragen om een stabiele situatie in hun sector. Een stabiele sector betekent concreet voldoende en tijdige investeringen en werkingsmiddelen om hun maatschappelijk belangrijke taak uit te kunnen voeren, namelijk zorgen dat zij reizigers kunnen vervoeren.” – Jo Van der Herten van ACV Openbare Diensten en Stan Reusen van de ACOD, Algemene Centrale Openbare Diensten van het ABVV.

“Een goede basisbereikbaarheid voor senioren is meer dan een recht en de afschaffing van de bushaltes gaat hier regelrecht tegenin!”, meent Frank Lenders van 55+vereniging OKRA.

Foto: Tanya Hendzel – GMF

“Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer is essentieel voor kinderen en jongeren om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen naar school, vrienden, familie of hobby’s. Zonder een sterk openbaar vervoer maken we de leefwereld van kinderen en jongeren alleen maar kleiner”, besluit Meron De Smedt, adviseur van de Vlaamse Jeugdraad.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.