Marijke Persoone: “Luister respectvol naar de mensen, toon pas daarna dat het Vlaams Belang niet het antwoord is”

Foto: dwm

FacebooktwitterFacebooktwitter

Levenslang ACV-Puls vakbondsactiviste Marijke Persoone: “Ik heb mijn boek ‘Wiens Belang’ geschreven om mensen argumenten te geven om in gesprek te gaan, in het belang van al de mensen die door het Vlaams Belang worden misleid om hen hun echte plannen op te leggen.”

(voor de ondertitels, klik op het icoon rechts onderaan, totaaltijd 23:06):

Tijdcodes:

00:00   Inleiding

01:15   In Wiens Belang heb je dit boek geschreven?

03:04   Werklozen, allemaal profiteurs?

05:02   Sociale zekerheid splitsen, de oplossing?

07:28   Werkgevers en werknemers hebben toch hetzelfde ‘belang’?

09:17   Burgers hoeven niet politiek actief te zijn buiten de verkiezingen

13:31   Zorg, kinderopvang, sociale woningen, alleen voor ‘het eigen volk’?

17:20   Sociale actie, sociaal protest, eender welk protest: weg ermee!

19:35   Er is géén klimaatprobleem

21:24   Luister respectvol, begrijp de onrust, overtuig met de argumenten in dit boek

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.