Bevrijding vier Israëlische gijzelaars was grootste slachtpartij sinds invasie Gaza

Slachtoffers stromen toe in het Al Aqsa-hospitaal. Foto: Omar Ashtawy/APA Images

FacebooktwitterFacebooktwitter

Een onafhankelijk internationaal onderzoek zal er nooit komen, Israël weigert dat altijd en de VS verwijzen naar Israël voor ‘eigen onderzoek’, maar de feiten vallen niet te loochenen. De poging van 8 juni om meerdere gijzelaars te bevrijden was geen ‘geslaagde operatie’ maar een gruwelijke slachtpartij met 274 vermoorde Palestijnse slachtoffers, waarvan 64 kinderen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op zaterdag 8 juni omstreeks 11 uur plaatselijke tijd. Twee of drie vrachtwagens geladen met humanitair materiaal reden het Palestijnse vluchtelingenkamp Nuseirat binnen.

De bewoners van dit kamp zijn afkomstig uit of nazaten van Palestijnse vluchtelingen van 1948 uit de omgeving van Beersheba, de grootste stad in de Negev-woestijn, de zuidelijke tip van hedendaags Israël.

 

Deze vrachtwagens stopten voor twee gebouwen, waarna ongeveer tien personen in burgerkledij uitstapten, wapens trokken en met ladders naar appartementen in het gebouw begonnen te klimmen.

Zodra ze dit deden, begonnen tientallen drones de omgeving te beschieten, evenals voetgangers en auto’s. Gebouwen in de verdere omgeving werden gebombardeerd door helikopters, artillerie en vliegtuigen, terwijl tanks uit meerdere richtingen toekwamen.

Zowat het hele blok rond het gebouw waar de gijzelaars waren gelokaliseerd werd met de grond gelijk gemaakt.

Bewoners zoeken naar overlevenden in de buurt van de aanslag. Foto: Omar Ashtawy/APA Images

Tegelijkertijd stapten meerdere personen, eveneens in burgerkledij, uit een aantal auto’s geladen met matrassen, dekens, zakken om de soldaten uit de trucks bij te staan.

Vervolgens slaagden zij er in vier gijzelaars uit de appartementen mee te nemen onder dekking van de toegestroomde Israëlische bezettingstroepen. De paniek van de bevolking ter plaatse was totaal. In de chaos liepen vluchtende mensen elkaar in de weg in tegengestelde richtingen.

Drie uur later was de (voorlopige) balans 274 vermoorde slachtoffers, waarvan 64 kinderen, en 689 licht- tot zwaargewonden die toestroomden in de hospitalen van de omgeving – voor zover die nog functioneel in staat waren hen te helpen.

Vergelijk de fysieke conditie voor en na van deze bevrijde Israëlische gijzelaar met die van vrijgelaten Palestijnse gijzelaars (zie foto hieronder). Screenshot: Useful Idiots

Aan de operatie was geen enkele waarschuwing voorafgegaan. Omstanders die rond de trucks samenkwamen werden door de soldaten in burgerkledij onmiddellijk beschoten.

Tijdens de operatie was er geen enkele militaire confrontatie, geen enkele vorm van tegenvuur. Nog diezelfde dag en de dag erna werden nog 40 Palestijnen vermoord in Gaza City, Deir al-Balah in midden-Gaza en Rafah in het zuiden.

Achteraf bleek dat de operatie de bedoeling had veel meer dan de vier gijzelaars te bevrijden. Tijdens de chaos van de operatie kwamen echter nog drie Israëlische gijzelaars om door eigen vuur, waarvan één met dubbele VS-Israëlische nationaliteit.

Drie dagen later liggen nog steeds een onbekend aantal lichamen onder het puin, die bij gebrek aan elk elementair hulpmiddelen niet kunnen opgegraven worden en dus ook nog niet geïdentificeerd zijn.

Getuigenissen:  ‘I heard all of my friends’ last breath’: Testimonies from the Nuseirat massacre (Mondoweiss)

De vier gijzelaars verschenen kort na hun bevrijding in alle Israëlische media, terwijl in de straten Joods-Israëlische burgers hun bevrijding toejuichten.

Het volstaat hun fysieke verschijning te vergelijken (zie foto hierboven) met die van vrijgelaten Palestijnse gijzelaars om te weten hoe ze werden behandeld tijdens hun gevangenschap. Bassem Tamimi heeft nog het voordeel een internationaal bekende Palestijn te zijn, die volledig geweldloos actief is.

Bassem Tamimi, vader van Ahed Tamimi, voor en na 8 maanden gevangenschap. Screenshot: Useful Idiots

Tijdens de raid werden tevens twee depots van het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) gebombardeerd. Volgens de WFP dreigt de hongerdood voor 1 miljoen mensen in Gaza vanaf half juli en leven 500.000 Palestijnen in acute hongersnood.

De organisatie Euro-Med eist dat onderzocht wordt hoe de kunstmatige pier op ongeveer 11 kilometer van Nuseirat werd gebruikt voor de voorbereiding, lancering en terugkeer van de slachtpartij.

Op en rond deze pier zijn meer dan 1.000 VS-soldaten gestationeerd, officieel om de invoer van humanitaire hulp te faciliteren. De pier is de facto echter een VS-militaire basis. Sinds de pier, werd gebouwd zijn slechts een handvol vrachtwagens met hulpgoederen daar geladen.

Report from Gaza: “Devastating” Israeli Raid to Free 4 Israeli Hostages Kills 270+ Palestinians (Democracy Now!):

VS stellen categoriek dat de pier noch heeft gediend voor de operatie, noch dat de operatie werd voorbereid met assistentie van VS-experten. Meerdere getuigen van de slachting stellen echter dat onder de soldaten ook VS-militairen waren, omwille van hun accent en gebrekkige kennis van Arabisch.

Het is ruim bekend dat meerdere VS-burgers – al dan niet met dubbele nationaliteit – lid zijn van het invasieleger in Gaza. Dit zijn dikwijls militairen die formeel ontslag hebben genomen uit het VS-leger, maar er in feite ingezet worden voor het doorgeven van inlichtingen en het leggen van contacten. Ook hier kan alleen onafhankelijk internationaal onderzoek klaarheid brengen, dat er echter nooit zal komen.

De Conventies van Genève over het oorlogsrecht en de plichten van bezettende legers zijn formeel: ‘simulatie van een civiele status, gebruik maken van civiel transport, voertuigen inzetten die bedoeld zijn voor humanitaire hulp of kledij van humanitaire hulpverleners dragen’ zijn oorlogsmisdaden.

De 11-jarige Tawfiq Abu Youssef kort nadat hij uit het puin werd gered. Foto: Mondoweiss

Deze operatie had vooral politieke doelstellingen. Eerste minister Netanyahu zit in zeer slechte papieren. Zijn extreemrechtse regeringspartners willen niet weten van het VS-vredesvoorstel. Ondertussen eisen massale betogingen zijn ontslag en onderhandelingen voor de vrijlating van de Israëlische gijzelaars (dit zijn echter geen pro-Palestijnse protesten).

Deze operatie was in de eerste plaats bedoeld als populariteitsstunt. Het werd een totale mislukking, want niet alle gelokaliseerde gijzelaars werden bevrijd. Er kwamen zelfs drie gijzelaars om.

Dat deze massaslachting met zoveel slachtoffers en zo weinig ‘succes’ toch als een ‘geslaagde operatie’ wordt voorgesteld is te danken aan de dociele meegaandheid van mainstream media. Zij blijven volharden in hun ahistorische en gedecontextualiseerde versie van de feiten, waarin alles begon op 7 oktober en alles uitsluitend vanuit dit enge paradigma moet worden verklaard.

Deze aflevering van Useful Idiots Monday Mourning geeft een overzicht van VS-mainstream talkshows over de slachtpartij in Nuseirat:

Dit was geen ‘succesvolle operatie’, dit was zelfs niet een zoveelste massaslachting in een lange rij. Het is de grootste slachtpartij sinds de invasie van Gaza

Deze operatie maakt de kansen op een onderhandelde vrijlating van de overige Israëlische gijzelaars nog kleiner dan ze al waren. De leefomstandigheden van de overblijvende Israëlische gijzelaars zullen eveneens verergeren.

Een van de vrijgelaten gijzelaars getuigde dat ze tijdens haar gevangenschap onder begeleiding buiten kon rondlopen. Dat zal Hamas niet langer toestaan. Eens te meer blijkt tevens dat gijzelaars niet in de tunnels worden vastgehouden.

Bovendien – en dat was meer dan waarschijnlijk eveneens de bedoeling van Israël en de VS – beseft de uitgehongerde bevolking van Gaza nu dat zelfs hulpkonvooien niet te vertrouwen zijn …

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.