Schoonmaakbedrijf NMBS zet interims in als stakingbrekers

Regeringsplan NMBS is voorbereiding privatisering

(foto Lode Vanoost)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Schoonmaakbedrijf BMS heeft op 21 augustus twee ABVV-afgevaardigden in de NMBS-werkplaatsen te Schaarbeek ontslagen, zonder enige motivatie en schakelt interims in om de staking te breken die op dat ontslag volgde.

De directie van schoonmaakbedrijf Business Maintenance Services (BMS) heeft nog geen enkele verklaring gegeven voor zijn beslissing en weigert alsnog elk contact met de betrokken vakbondscentrale. Naar aanleiding van dit ontslag zonder motivering en het stilzwijgen van de directie van het bedrijf, legden de werknemers van BMS spontaan het werk neer.

Zij hebben daarop postgevat aan de ingang van de werkplaatsen van de NMBS in Schaarbeek, niet met de bedoeling de toegang tot het werk te ontzeggen aan de werknemers, maar om hun steun te betuigen aan de volgens hen onrechtvaardig ontslagen afgevaardigden.

BMS heeft hierop gereageerd door een deurwaarder te vorderen en uitzendkrachten op te roepen om het stakend personeel te vervangen. Het vervangen van stakende personeelsleden is echter onwettig. Het betrokken uitzendkantoor heeft na het ontvangen van de concrete informatie over de situatie besloten zijn uitzendkrachten terug te roepen. Ook de betrokken directie van de NMBS heeft het bedrijf opgeroepen hier niet mee door te gaan.

Wat voorafging

Sedert 1 april 2014 nam BMS de schoonmaak van treinen en verwijdering van graffiti over bij de NMBS-stelplaats te Schaarbeek, nadat zijn offerte voor de overname van deze werken door de NMBS werd aanvaard. Het bedrijf is een nieuwkomer in de sector. Zoals contractueel voorzien, nam BMS het personeel over van het vorige bedrijf, One Fleet Services. Onder hen bevonden zich eveneens twee syndicale afgevaardigden van de Algemene Centrale van de ABVV, de sectoriële centrale bevoegd voor onder meer schoonmaakpersoneel.

BMS verkreeg het contract voor deze werf door een bod te doen dat 40 procent lager lag dan dat van One Fleet Services. BMS heeft de intentie de kosten te drukken door het uitbesteden van de werken door middel van onderaanneming. De huidige syndicale aanwezigheid wordt door het bedrijf gezien als een hinderpaal om dat te verwezenlijken. BMS wil zelf eigen vakbondsafgevaardigden aanstellen ter vervanging van de betrokken délégués, die ze als hinderlijk beschouwen.

Verzoeningsvergadering

Volgens Eric Neuprez, vakbondssecretaris van de Brusselse afdeling van de Algemene Centrale van het ABVV, staan de personen die BMS als nieuwe vakbondsafgevaardigden wil aanstellen volledig in lijn met de wensen van de directie.

“Ik heb een verzoeningsvergadering aangevraagd op het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling volgende maandag 25 augustus 2014. Ondertussen zetten onze vakbondsleden bij het personeel hun staking verder. Dit conflict gaat over veel meer dan een dispuut over werkomstandigheden.”

“Het inzetten van interimpersoneel ter vervanging van stakers is niet alleen onwettig maar bovendien een gevaarlijk precedent voor het sociaal overleg. Onderaanneming is een manier om als bedrijf niet langer sociale verantwoordelijkheid te nemen. Het ondergraaft het recht van elke werknemer op waardig werk, eerlijke verloning en billijke werkomstandigheden.”

De uitbesteding van schoonmaak aan privé-bedrijven door de NMBS is al enige jaren bezig en heeft reeds meermaals tot sociale conflicten geleid.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.