De burger heeft recht op mobiliteit

Spitsuur in Brussel-Centraal

Spitsuur in Brussel-Centraal (foto Lode Vanoost)

FacebooktwitterFacebooktwitter

De christelijke vakbond van het spoor ACV-Transcom heeft zich dinsdag 4 november beraden over eigen acties. De christelijke vakvertegenwoordiging van het spoorpersoneel is bevreesd dat de geplande besparingen van de federale regering de kwaliteit van de dienstverlening zwaar zal aantasten.

Met deze besparingen zal onder meer het treinaanbod moeten verminderen. Daarmee komt volgens Luc Piens, hoofdverantwoordelijke van ACV-Transcom, het recht van de burgers op mobiliteit in gevaar.

ACV Transcom roept daarom zijn leden bij het spoorpersoneel op, om zich de komende weken aan te sluiten bij de geplande acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Daarnaast gaat de spoorvakbond eigen acties organiseren, die de reizigers niet zullen hinderen. Het informeren van de reizigers zal daarbij centraal staan, zodat ze weten wat er voor hen op het spel staat.

De actiebereidheid is groot. Dat is een rechtstreeks gevolg van de plannen van de federale regering om zwaar te knippen in het budget van de spoorwegen. Ook wil het spoorpersoneel zijn woede uitdrukken over recente beweringen van spoorbaas Jo Cornu. Die had zich in een interview neerbuigend uitgelaten over zijn personeel, dat “niet genoeg zou werken voor het loon dat ze krijgen”.

Wat de eigen acties precies worden, zal worden vastgelegd in gemeenschappelijk overleg van beide spoorbonden.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.