Staes: “Sociaaldemocraten stemmen toch TTIP met ISDS”

Bart Staes

Bart Staes

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op woensdag 8 juli 2015 stemt het Europees Parlement opnieuw zijn rapport over de TTIP-onderhandelingen. Op 10 juni 2015 werd die stemming uitgesteld, wegens interne onenigheid binnen de sociaaldemocratische fractie S&D over het ISDS-mechanisme. Bart Staes (Groen) vreest dat de S&D-fractie nu wel voor ISDS gaat stemmen.

In een persmededeling van 3 juli 2015 laat europarlementslid Bart Staes (Groen) het volgende weten: “De sociaaldemocratische S&D-fractie en de christendemocratische EPP-fractie sloten deze week nog maar eens een compromis over het private arbitragemechanisme ISDS (Investor-state dispute settlement1).”

“Dit toont aan dat men koste wat het kost de onderhandelingen over een overbodig en potentieel schadelijk vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS vooruit wil helpen. Gelukkig kondigen de Belgische Socialisten (SP.A en PS) aan dat ze tegen dit compromis zijn, want het blijft fundamenteel ondemocratisch.”

Martin Schulz liet de stemming over TTIP tijdens de vorige plenaire zitting (van 10 juni 2015) uitstellen, omdat hij wilde voorkomen dat zijn eigen sociaaldemocratische fractie verdeeld zou stemmen.

Staes: “Er moest te alle prijze vermeden worden dat het Europees parlement het TTIP-rapport zou afkeuren, daarmee aangevend dat TTIP zeer omstreden is. Schulz heeft vooral Duitse en Spaanse parlementsleden onder zware druk geplaatst om akkoord te gaan met het compromis (dat hij nu voorlegt). De vage en holle woorden die een zogenaamde hervorming van ISDS aankondigen zijn een doorzichtige poging van Schulz om tegemoet te komen aan Merkel en Big business.”

“De lobbygroepen van multinationals zoals Business Europe en the American Chamber of Commerce zullen tevreden zijn. Zij hebben altijd gesteld dat private arbitrage (zoals het ISDS-mechanisme) de beste manier is om democratische regelgeving van een staat ongedaan te maken die hun toekomstige winsten zou kunnen schaden. De grote coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten blijkt hoe langer hoe meer de politieke vertegenwoordiging van big business, terwijl burgers verweesd achter blijven. Het zijn dit soort sociaaldemocraten als Schulz die een progressief Europa langzaam afbreken”, aldus nog Bart Staes.

Staes: “Het compromis dat voorzitter Schulz & co nu op de plenaire zitting van 8 juli op tafel liggen lijkt op het eerste gezicht tegemoet te komen aan al die critici van ISDS. Bij nadere beschouwing is het een lege doos en wil men gewoon de Europese Commissie helpen. Men wil ISDS vervangen door een ‘nieuw systeem’ zonder ook maar uit te leggen wat men daarmee bedoelt. Welk systeem je ook bedenkt, in essentie gaat het erom dat multinationals staten mogen aanklagen omdat die hen onwelgevallige wetgeving maken. Burgers of organisaties krijgen dat recht niet.”

“Bovendien valt een internationaal tribunaal ook buiten de kaders van democratische controle. Er bevinden zich geen kiezers op internationaal niveau. Wie gaat eventuele uitzinnige oordelen dan nog rechtzetten? Dat voorzitter Schulz schrijft dat private belangen de publieke belangen niet mogen ondergraven is een loze belofte, want hij biedt daar in de tekst van zijn compromis geen enkele garantie voor.”

Bart Staes roept zijn collega’s in het Europees Parlement op om op woensdag 8 juli te stemmen voor amendement 27 dat een totale verwerping van om het even welk ISDS-mechanisme inhoudt.

1 ISDS laat een privébedrijf toe een vreemde staat voor een privé-rechtbank te dagen voor het derven van toekomstige winsten, die verloren zouden gaan als een land bepaalde wetten zou stemmen om de rechten van zijn bevolking te garanderen. Het is een instrument dat eigen handelsrechtbanken van soevereine staten uitschakelt en vervangt door een arbitrageraad van privé-advocaten, die volledig achter gesloten deuren vonnis velt, waartegen geen beroep mogelijk is en dat op geen enkele manier kan ter verantwoording worden geroepen voor een nationale rechtbank.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.