Regering gebruikt geld ontwikkelingshulp voor klimaatfinanciering

Regering gebruikt geld ontwikkelingshulp voor klimaatfinanciering
FacebooktwitterFacebooktwitter

Derdewereldorganisatie 11.11.11 is niet te spreken over het povere financiële engagement van de Belgische regering voor de uitvoering van het klimaatakkoord met de regionale regeringen van 4 december 2015. “België geeft te weinig, doet dat te laat en verzwakt zo de eigen internationale positie”, aldus 11.11.11.

Volgens 11.11.11. komt België zijn internationale beloften niet na door te weinig middelen te voorzien voor de uitvoering van het klimaatakkoord. “Bovendien komt het geld zo goed als integraal uit het budget ontwikkelingssamenwerking. Geld dat daardoor dubbel telt (als ontwikkelingshulp en als klimaatfinanciering) maar slechts één keer wordt uitgeven.

Eerste minister Charles Michel heeft zich bij het begin van de klimaatconferentie COP21 in Parijs geëngageerd om tot 2020 jaarlijks 50 miljoen euro bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering.

Deze middelen moeten er voor te zorgen dat ontwikkelingslanden zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en zich tegelijk op een groene manier kunnen ontwikkelen. Zo zal België bijdragen tot de 100 miljard euro die tot 2020 jaarlijks wordt voorzien om de ontwikkelingslanden te steunen in hun strijd tegen de klimaatopwarming.

Dubbele telling van hetzelfde bedrag

11.11.11 wijst er echter op dat België reeds tussen 2010 en 2012 een gelijkaardige toezegging van jaarlijks 50 miljoen euro niet heeft nagekomen. België droeg immers slechts 90 miljoen euro bij, 60 miljoen te weinig en dus 40 procent van wat beloofd was. De internationale vraag voor financiële steun is ondertussen tien maal groter geworden. Toch houdt de Belgische regering zich bij een zelfde bedrag van 50 miljoen euro per jaar. In 2014 betaalde België 40 van de beloofde 50 miljoen euro, in 2015 werd andermaal niets betaald.

Bovendien telt de Belgische regering sinds 2013 alle ontwikkelingsprojecten die een ‘klimaatdoelstelling’ hebben mee in de totaalsom van de klimaatfinanciering. In feite gaat het dus niet om een nieuwe meeruitgave. “We geven met andere woorden één keer iets uit, maar tellen het twee keer. Als ontwikkelingsgeld en als klimaatbijdrage.”, aldus 11.11.1. “In de praktijk is er dus geen sprake van een toename van middelen voor het Zuiden. Integendeel, een dalend budget moet steeds meer uitdagingen financieren.”

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is erg bezorgd over de gang van zaken. “België geeft, na het akkoord van 4 december 2015, de indruk dat alle problemen van de baan zijn, maar dat zijn ze qua klimaatfinanciering allerminst.”

Bijlages

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.