Europese Commissie geeft ongeregeld gebruik GGO’s aan biotechindustrie, laat boeren en consumenten stikken

Overhandiging EU-petitie op het Luxemburgplein in Brussel. Foto: POLLINIS

FacebooktwitterFacebooktwitter

Wat door de Europese Commissie – daarin devoot gevolgd door de grote media – wordt verkocht als een grote stap vooruit in de productie van veilig voedsel is in werkelijkheid een zoveelste cadeau aan de agro-industrie, dat de rechten van boeren en consumenten andermaal laat vallen voor de ongebreidelde graaiwinsten van de grote agrobedrijven.

De Europese Commissie lanceert een nieuw voorstel om GGO’s verder te dereguleren – te bevrijden van bindende regels voor voedselveiligheid. Volgens de lobbywatchgroep Corporate Europe Observatory (CEO) zal deze nieuwe richtlijn de risico’s voor het leefmilieu en de volksgezondheid nog vergroten en ondermijnt ze verder de rechten van boeren en consumenten. Die laatsten hoeven volgens de Commissie voortaan niet eens te weten wat in hun voedselproducten verwerkt zit.

Dit nieuwe voorstel leest als een promo-campagne van grote agrobedrijven à la Monsanto-Bayer, BASF en Syngenta. Het voorziet geen risico-analyse van deze nieuwe ggo’s voor volksgezondheid en leefmilieu, labeling en opspoorbaarheid worden evenmin voorzien, de consument hoeft niet te weten wat in zijn/haar voeding verwerkt zit, noch dat er ingrediënten in zitten die niet getest werden. Nieuwe ggo’s zijn niet toegestaan in organische landbouw, maar er wordt geen enkele maatregel voorgesteld om ggo-vrije en organische boeren te garanderen dat hun velden niet worden besmet door deze nieuwe ggo’s. De grote megabedrijven als Monsanto-Bayer en BASF, die de ggo-technologie grotendeels monopoliseren, mogen hun producten zonder labeling op de markt brengen, terwijl ze met hun patenten wel de dominante controle over boeren en voedselproductie mogen vergroten.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat honderden Europese leefmilieu- en boerenorganisaties zich tegen dit voorstel verzetten. Nina Holland, CEO-onderzoeker, vat deze nieuwe richtlijn als volgt samen:

Ggo’s hebben specifieke pesticiden nodig. Geen nood, de ggo-bedrijven produceren die zelf. Foto: foodwatch.org

“Dit voorstel tot deregulering is een massaal geschenk van de Europese Commissie aan bedrijven als Monsanto-Bayer en BASF, zonder dat die ook maar iets in ruil moeten inleveren. Dit zal niet leiden tot meer duurzame landbouwpraktijken, integendeel. De veronderstelling van de Europese Commissie dat deze nieuwe ggo’s zouden leiden tot meer duurzaamheid zijn uitsluitend gebaseerd op de beweringen van de sector zelf, niet op echte bewijzen.”

“Omdat deze nieuwe ggo-zaden zullen gepatenteerd zijn, zullen de rechten van de boeren nog meer uitgehold worden en zal dit onvermijdelijk leiden tot een zeer geconcentreerd monopolie op de zadenmarkt. Deze stap ontkent de rechten van boeren, consumenten en van de biodiversiteit.”

Resultaat van zware lobbying

Deze nieuwe deregulering is het gevolg van jarenlange, intensieve lobby door multinationals van de biotech-sector als Monsanto-Bayer, BASF en Syngenta, waarbij academici van bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen zich verlagen tot woordvoerders die deze aanpak een ‘autoriteit van wetenschap’ moeten geven, terwijl ze zedig zwijgen over hun banden met diezelfde industrie.

Nogmaals Nina Holland: “De Europese Commissie beweert dat deze deregulering zou helpen om de Green Deal objectieven van de EU te bereiken. Er is echter geen enkel bewijs dat deze nieuwe ggo’s het gebruik van pesticiden zal verminderen. Vermits dezelfde bedrijven de dominante producenten zijn van zowel ggo-zaden als van de geschikte pesticiden is er geen enkele reden om aan te nemen dat duurzaamheid een echte prioriteit zou zijn.”

“Wetenschappers, boeren, de sector van organisch voedsel en talloze organisaties van het maatschappelijk middenveld waarschuwen al jaren voor de negatieve gevolgen van dit pro-ggo-beleid. De Europese Commissie heeft er voor gekozen die volledig te negeren. Het EU-departement voor Volksgezondheid heeft zeer aanhoudend deze stemmen naast zich neergelegd, waarbij het de elementaire regels van het democratische proces naast zich heeft neergelegd.”

In zijn rapport New Genome Techniques – A Risky Corporate Distraction from Real Sustainable Solutions maakt de organisatie Foodwatch brandhout van alle beweringen van de sector. Onder de huidige omstandigheden moeten deze nieuwe ggo’s nog altijd beschouwd worden als een technologie met zeer hoge risico’s.

Meer dan 300 organisaties hebben hun protest overgemaakt aan Frans Timmermans, vice-Voorzitter van de Europese Commissie om de huidige ggo-regels ongewijzigd te behouden en deze nieuwe richtlijn niet goed te keuren. Reeds meer dan 400.000 EU-burgers hebben deze eis met een petitie ondersteund.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.