Actie 5 voor 12 tegen afschaffing 3.500 bushaltes De Lijn

Lijnbus 450 Turnhout-Poppel-Tilburg. Foto: Etienne/CC BY-SA 3:0

FacebooktwitterFacebooktwitter

Op zaterdag 6 januari voeren de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer de protestactie 5 voor 12. De klimaatbeweging Climaxi en ACV-Openbare Diensten scharen zich achter de eisen van dit platform en nemen er aan deel. De actie 5 voor 12 gaat zaterdag door van 11 tot 12.30 uur aan de NMBS-stations van Brugge, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal, Leuven en Hasselt.

Op zaterdag 6 januari start De Lijn zijn geplande hervorming, de tweede fase van het plan Basisbereikbaarheid. Over die hervorming worden reeds talrijke zeer kritische bemerkingen geuit. Het is niet eens zeker of het uitvoerbaar is.

Bovendien is de informatie voor de gebruiker ondermaats. De eigen informatie op de website van De Lijn werd geschreven met een administratieve bril, waarbij noch gebruiksvriendelijkheid noch duidelijkheid een criterium van overweging was.

Dit hervormingsplan is niet anders dan een neoliberaal laklaagje over een afbraakoperatie van het openbaar vervoer (zie het artikel Neoliberaal laklaagje over afbraak openbaar vervoer: hervorming De Lijn dat een globale analyse geeft van de realiteit van deze hervorming)

5 voor 12

De Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer zullen op de eerste dag van de invoering van het nieuwe plan op zaterdag 6 januari de actie 5 voor 12 organiseren van 11 tot 12.30 uur in de provinciehoofdsteden aan de NMBS-stations van Brugge, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal, Leuven en Hasselt. Deze NMBS-stations zijn voor De Lijn immers zeer belangrijke knooppunten waar zij reizigers naar en van de trein vervoeren.

De organisatie is zeer kritisch voor deze hervorming: “Een recent VUB-onderzoek leert dat 90 procent van de gebruikers voor essentiële verplaatsingen naar werk, school of ziekenhuis is aangewezen op tram en bus. Voor velen dreigt vervoersarmoede.”

De schuld voor deze gang van zaken ligt echter niet alleen bij de Vlaamse regering, ook al is die verantwoordelijk voor de algemene lijn van de besparingen en voor de vastlegging van een ontoereikend budget. Ook de vervoersregioraden treffen schuld:

“Het nieuwe aanbod van De Lijn werd goedgekeurd door de vijftien vervoersregioraden waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het gejammer van veel burgemeesters over geschrapte haltes en ondermaatse dienstverlening is derhalve hypocriet. De gemeenten worden in de vervoersregioraden meestal vertegenwoordigd door politici die geen kennis hebben van het openbaar vervoer en evenmin gebruiker zijn.”

Het concept van “basisbereikbaarheid werd uitgerold met ontoereikende middelen zowel voor de exploitatie als voor investeringen in onder meer klantvriendelijke overstappunten en (elektrische) bussen. De Lijn moet van de Vlaamse regering méér doen met minder middelen. Dat leidt onvermijdelijk tot minder kwaliteit.”

“Alleen dure consultants hebben baat gehad bij de uitwerking van dit plan. De werkvloer en de reizigers – waar de echte kennis is – kregen daarbij geen inspraak.”

Vakbonden en klimaatactie, één strijd

Jo Van der Herten, woordvoerder van ACV-Openbare Diensten, daarover: “Wij waarschuwen al van bij de start van de plannen voor de chaotische en onduidelijke situatie waar we nu in zitten. Hoewel het mooi verpakt wordt als een verbetering, is het niet meer of minder dan een besparingsmaatregel met zware gevolgen voor heel veel mensen. Sinds 2010 worden honderden miljoenen bespaard. Dit plan zal enkel vervoersarmoede in de hand werken.”

“Over heel Vlaanderen verdwijnen netto 3.800 bushaltes. In 60 procent van de Vlaamse steden en gemeenten zullen er minder haltes zijn en vele gehuchten of wijken zullen niet langer bediend worden. Vooral voor ouderen en mindermobielen is dat absoluut geen vooruitgang. Dit ‘vervoer op maat’ is een grote besparingsoperatie die de kwaliteit van de dienstverlening zwaar onderuit haalt.”

ACV Openbare Diensten sluit zich dan ook aan bij de nationale protestactie ‘5 voor 12’ tegen het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Ook de klimaatorganisatie Climaxi sluit zich bij de actie aan., net als de BTB (ABVV).

Stan Reusen drukte namens ACOD-De Lijn op 20 november zijn oordeel over het plan uit als volgt: “Dit is minder mensen en minder middelen om meer te doen. De rekker staat op springen.

Jo Van der Herten zei er op 23 november het volgende over: “Buiten de stedelijke agglomeraties en de hoofdassen tussen de steden gaan het Vlaamse platteland, de senioren, de mindervaliden, de minder begoeden voortaan in de kou staan zonder openbaar vervoer.”

 

De actie 5 voor 12 van de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer gaat door op zaterdag 6 januari van 11 tot 12.30 uur aan de NMBS-stations van Brugge, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal, Leuven en Hasselt.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.