De versies van Israël en Hamas over 7 oktober kennen, is niet hetzelfde als ze erkennen

El-Remal, Gaza-stad, 9 oktober 2023. Naaman Omar/ APAimages/CC BY-SA 3:0

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Palestijnse Verzetsbeweging Hamas publiceerde op 21 januari 2024 het document ‘Our Narrative… Operation Al-Aqsa Flood’. Het document van 16 pagina’s gaat in op allerlei kritische vragen over de context, de timing en de gebeurtenissen van 7 oktober. De VS-website Palestine Chronicle schreef er deze analyse over.

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

* * *

Toelichting bij deze vertaling

De disclaimer hierboven heeft u reeds meermaals gelezen boven onze artikels over Gaza. Niemand had durven voorspellen dat de weerwraak van de zionistische staat Israël voor de uitbraak van Hamas op 7 oktober 2023 vier maand later nog altijd onverminderd zou doorgaan en de dimensie zou aannemen die we elke dag met gruwelijke beelden op de sociale media te zien krijgen.

Niemand had evenmin durven voorspellen dat in de 21ste eeuw zich een genocide tegen een volk live op tv zou afspelen en dat deze gruwel maandenlang een zeer groot deel van onze dagelijkse nieuwslijn zou gaan innemen.

Bovendien, niemand had durven voorspellen dat in 2024 de Israëlische staat voor het eerst sinds zijn oprichting in 1949 niet langer in zijn favoriete en door de mainstream media enthousiast gepushte rol van ‘slachtoffer’ voor de wereldopinie zou staan, maar in de bank der beschuldigden van het Internationaal Gerechtshof zou zitten, notabene voor genocide.

 

Dat het zover kon komen is te danken aan de druk van de wereldwijde publiek opinie. Alleen die internationale druk van de publieke opinie kan Israël dwingen tot een onderhandelde oplossing met gelijke rechten voor Israëli’s én Palestijnen in die staatsvorm die door Israëli’s en Palestijnen op voet van soevereine gelijkheid en door hen alleen zal gekozen worden.

Wij hebben altijd deze consequente lijn aangehouden: alle oorlogsmisdaden van de voorbije 75 jaar tot vandaag,  zowel door het Israëlisch bezettingsleger als door de Palestijnse verzetsorganisaties, moeten op basis van identiek dezelfde criteria beoordeeld én veroordeeld worden.

Deze consequente houding wordt ons niet in dank afgenomen door zij die de kant kiezen van het zionistische koloniale project van de staat Israël in zijn huidige vorm. Wij blijven echter de in de bezette gebieden gepleegde oorlogsmisdaden onverminderd veroordelen, door wie ze ook gepleegd worden.

Wij sluiten ons dus ook niet aan bij het mainstream discours dat voor alle gruwel van de voorbije vier maanden exclusief één oorzaak ziet: de uitbraak van Hamas op 7 oktober 2023 en zo de context en cruciale voorgeschiedenis van 7 oktober 2023 ontkent.

 

Context en geschiedenis zijn essentieel om te vatten hoe het zover kon komen. Het is journalistiek niet correct om die essentiële informatie te verzwijgen.

De enige humanitair aanvaardbare oplossing is een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen op basis van het principe van gelijkheid van rechten van alle betrokkenen. Een eerste stap om met deze onderhandelingen te kunnen beginnen is het analyseren en kennen van de motieven van alle strijdende partijen.

De standpunten van Israël krijgen ruim plaats op de grote media. Ze zijn dus ruim bekend: de huidige machthebbers in Israël willen een etnische zuivere zionistische staat – Israël noemt zichzelf een ‘Joodse’ staat, maar dat klopt niet.

Ontelbare Joden en Joodse organisaties in heel de wereld – en in Israël zelf! – weigeren het koloniale project van de zionisten te erkennen. Israël in zijn huidige vorm vertegenwoordigt niet alle Joden ter wereld, zelfs niet alle Joden in Israël (zie Het Israëlisch bezettingsleger vertegenwoordigt niet het Joodse volk).

Veel minder raakt bekend over de motieven van het Palestijnse verzet. Wat drijft Palestijnse burgers en verzetsorganisaties? De bezetting, de apartheid, de dagelijkse terreur, de arbitraire aanhoudingen, de jarenlange aanhoudingen zonder vorm van proces, de folteringen tijdens verhoren …

(PRCS is de Palestijnse Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis)

 

Repressief geweld van een regime leidt uiteindelijk altijd tot gewelddadig verzet. Dit is en blijft een keiharde historische natuurwet. Bovendien, het zijn steeds de meest fanatieke elementen van een onderdrukte bevolking die het eerst tot gewapend verzet overgaan.

Zo ontstond Hamas in 1987 na 40 jaar onteigening, bezetting, apartheid en repressie. De nieuwe verzetsorganisatie kreeg in zijn beginjaren ruim financiële steun van de bezetter, omdat die daarin een buitenkans zag om het Palestijnse eenheidsfront van Fatah en de PLO te doorbreken, dat in tegenstelling tot Hamas links en seculier was.

Het gaf Israël de gewilde drogreden om te stellen dat er ‘geen gesprekspartner’ zou zijn voor onderhandelingen. Het duurde daarna nog vier jaar voor Hamas tot gewapend verzet overging, nadat alle pogingen tot onderhandelingen door Israël waren afgewezen, terwijl de repressie en de kolonisatie onverminderd doorgingen.

Nog eens 34 jaar later is Hamas de meedogenloze verzetsorganisatie zoals we die vandaag kennen. Om hier ooit uit te geraken is het daarom essentieel de motieven en beweegredenen van deze organisatie te kennen.

Al Shifa hospitaal, 11 oktober 2023. Een maand na deze foto werd het hospitaal volledig ontruimd en vernield. Foto: Wafa/APAimages/CC BY-SA 3:0

Kennen is niet hetzelfde als begrip of erkenning betonen. De meer verstandige verdedigers van Israël bij de N-VA en andere pro-zionistische krachten kennen dat onderscheid wel. Voor hen is dat onderscheid echter niet relevant.

Wat zij willen bekomen is dat de motieven van het Palestijnse ongewapende burgerverzet én die van het gewapend verzet van Hamas en andere verzetsorganisaties hier niet bekend raken.

Wat zij willen is dat alleen de eenzijdige interpretatie van Hamas door bezetter Israël mag bekend en verspreid worden. Zo creëren zionisten en hun aanhangers de valse dichotomie dat iedereen die het hier niet 100 procent mee eens is dus ‘steun aan terrorisme’ zou uitdragen.

Op die manier geraak je dus nooit aan een onderhandelde oplossing. Om tot onderhandelingen te komen moeten we wel degelijk weten hoe Hamas denkt over zijn verzet en zijn verzetsdaden.

Wat de organisatie daarover publiceert is niet noodzakelijk wat ze er echt over denkt. Het gaat er dus niet om de uitspraken van Hamas zomaar als correct te aanvaarden, het gaat er om ze te kénnen. Misschien zijn die verklaringen oprecht, misschien niet. Ze negeren is in ieder geval een onderhandelde oplossing uitsluiten.

Vreedzame oplossingen bereik je alleen door met de vijand aan tafel te gaan zitten, ook als dat een terroristische organisatie is. De lijst door het Westen als terroristische organisaties gebrandmerkte verzetsorganisaties die vervolgens gesprekspartners werden is zeer lang.

Ze hebben allen met elkaar gemeen dat ze uiteindelijk wél werden erkend als legitieme verzetsorganisaties en dat die erkenning altijd leidde tot een vreedzame oplossing van conflicten.

Het bekendste voorbeeld is het ANC van Nelson Mandela. Er is ook de SWAPO in Namibia, de FRELIMO in Mozambique, het IRA in Noord-Ierland en vooral de PLO in Palestina (!). Recenter was er de erkenning van de FARC in Colombia als politieke organisatie, die een einde bracht aan meer dan 50 jaar burgeroorlog.

De Palestijnse organisatie Addameer (‘geweten’) ijvert voor de mensenrechten van Palestijnse politieke gevangenen, een ‘terroristische organisatie’ volgens Israël. Foto: addameer.org

In omgekeerde richting heeft Israël de voorbije jaren geweldloze Palestijnse vredesorganisaties voor mensenrechten gecriminaliseerd tot ‘terroristische’ organisaties, wat door de EU werd veroordeeld (zie Palestijnse mensenrechten-organisatie Al Haq: “Wij gaan onverminderd door” en Stop criminalisering van Palestijnse organisaties).

Het artikel dat hieronder in vertaling verschijnt, Hamas Document Reveals: Why We Carried Out Al-Aqsa Flood Operation, werd geschreven door een alternatieve website in de VS, de Palestine Chronicle. Het is een analyse van de brochure die Hamas recent publiceerde, waarin de organisatie zijn beweegredenen geeft voor de uitbraak van 7 oktober.

Neen, dat betekent niet dat wij het met die uitleg eens zouden zijn. Het betekent wel dat wij menen dat kennis van deze beweegredenen essentieel is om tot onderhandelingen te komen en de genocide in Gaza te stoppen. Dit is met andere woorden een keuze voor menselijkheid.

Wij beschouwen onze lezers verstandig genoeg om zelf te beoordelen of ze de uitleg van Hamas aanvaardbaar vinden of niet als basis voor onderhandelingen en om het onderscheid te zien tussen berichtgeving over een kwestie en instemming met die kwestie.

* * *

Hamas-document toont: waarom wij de Al Aqsa-Vloed operatie uitvoerden

De Palestijnse Verzetsbeweging Hamas publiceerde op 21 januari 2024 het document Our Narrative … Operation Al-Aqsa Flood1‘. Het document van 16 pagina’s gaat in op allerlei kritische vragen over de context, de timing en de gebeurtenissen van 7 oktober. De VS-website Palestine Chronicle schreef er deze analyse over.

Het document werd zowel in het Arabisch als in het Engels uitgebracht door het Hamas Persbureau. Het biedt een zeldzaam inzicht in de beweegredenen die de Palestijnse verzetsleiders ertoe brachten een grote verzetsactie uit te voeren op 7 oktober, en ook in wat er die dag (volgens Hamas) daadwerkelijk gebeurde.

Het document begint met een oproep tot “Ons standvastige Palestijnse volk”, dat wordt onderworpen aan een genocidale Israëlische militaire campagne, die nu al 107 dagen duurt (gepubliceerd op 21 januari).

Zo leest de inleiding van de brochure: “In het licht van de voortdurende Israëlische agressie tegen Gaza en de Westelijke Jordaanoever en terwijl ons volk doorgaat met haar strijd voor onafhankelijkheid in waardigheid en het doorbreken van de langste bezetting ooit, waarbij het een toonbeeld van moed en heldhaftigheid is geweest in de confrontatie met de Israëlische moordmachine en agressie”.

De andere doelgroepen van deze oproep zijn “de Arabische & Islamitische naties” en “de vrije volkeren wereldwijd en al degenen die opkomen voor vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid”.

1. Waarom Operatie ‘Al-Aqsa Flood’?

Het eerste gedeelte van de brochure is volledig gewijd aan de beweegredenen voor Operatie Al-Aqsa Flood. Hamas contextualiseert de gebeurtenissen met een beschrijving van het brutale kolonisatieproces dat werd gelanceerd door de zionistische beweging en in feite reeds daarvoor door de Britse koloniale autoriteiten2.

“Gedurende al deze decennia heeft het Palestijnse volk geleden onder allerlei vormen van onderdrukking, onrecht, beroving van hun grondrechten en apartheidspolitiek”, zo staat nog te lezen in het document.

De brochure bevat verder officiële gegevens over de periode tussen 2000-2023 met schokkende cijfers over het aantal in die 23 jaar gedode en gewonde Palestijnen.

Hamas bekritiseert tevens het zogenaamde “proces van vreedzame regeling” en de halsstarrigheid van de VS-regering en haar Westerse bondgenoten die Israël altijd hebben “behandeld als een staat die boven de wet staat; ze geven haar de gewenste bescherming om de bezetting voort te zetten en het Palestijnse volk te blijven onderdrukken, en ze staan ook toe dat ‘Israël’ deze situatie uitbuit om nog meer Palestijns land te onteigenen en hun heiligdommen en heilige plaatsen te judaïseren.

 

“Na 75 jaar meedogenloze bezetting en lijden en na het mislukken van alle initiatieven ter bevrijding en terugkeer van ons volk, ook na de rampzalige resultaten van het zogenaamde vredesproces, wat verwachtte de wereld dan dat het Palestijnse volk zou doen?”, is de retorische vraag in het document.

2. De gebeurtenissen van 7 oktober en een antwoord op de Israëlische beweringen over die dag

Het tweede hoofdstuk van de brochure beschrijft de gebeurtenissen van die dag en ontkracht enkele van de Israëlische leugens daarover.

“Schade vermijden aan burgers, zeker aan kinderen, vrouwen en ouderen, is een religieuze en morele verplichting voor alle strijders van de Al-Qassam Brigades3. We benadrukken dat het Palestijnse verzet tijdens de operatie (van 7 oktober 2023) zeer gedisciplineerd gebeurde en trouw bleef aan de islamitische waarden en dat de Palestijnse strijders zich alleen richtten op de bezettingstroepen en al degenen die wapens droegen tegen ons volk.”

“Als er toch burgers werden getroffen, dan gebeurde dat onbedoeld en tijdens de confrontatie met de bezettingstroepen”, benadrukt tevens het document.

3. Voor een transparant internationaal onderzoek

In het derde gedeelte benadrukt Hamas nogmaals: “Toen Palestina vroeg om een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden die op zijn grondgebied werden gepleegd, werd het geconfronteerd met Israëlische starheid, weigering en dreigementen om de Palestijnen te straffen voor hun verzoek aan het Internationaal Strafhof4.

Internationaal Strafhof in Den Haag. Foto: Vysotsky/CC BY-SA 4:0

“We dringen er bij deze landen op aan, vooral bij de VS-regering, Duitsland, Canada en Groot-Brittannië, dat zij, als ze echt willen dat gerechtigheid zegeviert zoals ze zelf beweren, hun steun moeten uitspreken aan het lopende onderzoek naar alle misdaden gepleegd in bezet Palestina en hun volledige medewerking moeten verlenen aan de internationale gerechtshoven om effectief hun werk te doen.”

4. Een herinnering aan de wereld, wie is Hamas?

In het vierde hoofdstuk van de brochure, beschrijft de organisatie zichzelf als een “nationale bevrijdingsbeweging die duidelijke doelstellingen en missies heeft” en “haar legitimiteit om zich te verzetten tegen de bezetting, (ontleent) aan het Palestijnse recht op zelfverdediging, bevrijding en zelfbeschikking.”

“Onze standvastige Palestijnen voeren met hun verzet een heroïsche strijd om hun land en nationale rechten te verdedigen tegen de lange en brutale koloniale bezetting. De Palestijnen worden geconfronteerd met ongeëvenaarde Israëlische agressie die gruwelijke bloedbaden aanrichtte onder Palestijnse burgers, de meesten kinderen en vrouwen.”

5. Wat is er nodig?

In het vijfde hoofdstuk roept Hamas op tot een “onmiddellijke stopzetting van de Israëlische agressie tegen Gaza en van de misdaden en etnische zuivering gepleegd tegen de gehele bevolking van Gaza”.

Bovendien wil het “de Israëlische bezetter gerechtelijk aansprakelijk stellen voor wat hij veroorzaakt heeft aan menselijk lijden bij het Palestijnse volk en hem aanklagen voor misdaden tegen burgers, infrastructuur, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, moskeeën en kerken.”

“We roepen de vrije volkeren over de hele wereld op, vooral die naties die gekoloniseerd waren en zich het lijden van het Palestijnse volk realiseren, om duidelijke en effectieve standpunten in te nemen tegen de politiek van twee maten en twee gewichten door de mogendheden die de Israëlische bezetting steunen.”

“We roepen deze naties op om een wereldwijde solidariteitsbeweging met het Palestijnse volk op gang te brengen en daarbij de nadruk te leggen op de waarden van rechtvaardigheid en gelijkheid en op het recht van de volkeren om in vrijheid en waardigheid te leven.”

 

Het artikel Hamas Document Reveals: Why We Carried Out Al-Aqsa Flood Operation werd vertaald door Peter Claes.

Notes:

1   Operation Al Aqsa Flood is de naam die Hamas gaf aan zijn gewapende uitbraak van 7 oktober 2023 uit Gaza. Het is een verwijzing naar meerdere schendingen in de weken en maanden voor 7 oktober 2023 van de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem door de Israëlische bezettingstroepen, waarbij gelovigen tijdens het gebed werden gedood. De Al Aqsa-moskee is de tweede belangrijkste moskee van de islam, na de Kaaba Moskee in Mekka.

2   Van 1920 tot 1948 werd Palestina bestuurd door Groot-Brittannië met een mandaat vanaf 24 juli 1922 van de Volkerenbond (League of Nations), de vooroorlogse voorloper van de Verenigde Naties.

3   Al Qassam Brigades is de naam van de gewapende vleugel van Hamas. Sjeik Izz ad-Din al-Qassam (1882-1935) was een Syrische verzetsstrijder tegen de Franse koloniale bezetting, die tijdens het Brits mandaat in Palestina deelnam aan de Palestijnse verzetsstrijd.

4   Het Internationaal Strafhof vervolgt personen voor misdaden tegen de mensheid en/of oorlogsmisdaden. Niet te verwarren met het Internationaal Gerechtshof dat conflicten tussen staten beoordeelt en nu de klacht van Zuid-Afrika tegen Israël behandelt.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.