VS bereiken nieuw moreel dieptepunt, media duiken gewillig mee

UNRWA-medewerkers in Gaza bereiden de verdeling van meel voor. Foto: unrwa.org

FacebooktwitterFacebooktwitter

De VS hebben sinds hun ontstaan op de massagraven van de inheemse bevolking heel wat immorele bakens uitgezet, op het eigen grondgebied en in de wereld. Een recente beslissing van het Congres heeft de lat andermaal nog meer verlaagd: de VS weigeren de UNRWA te financieren tot 2025. Dat de westerse media dit niet massaal aanklagen maakt hen de facto medeplichtig aan deze historische schande.

VS-minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken heeft op 19 maart verklaard dat “volgens de meest gerespecteerde maatstaven van deze zaken staat 100% van de bevolking van Gaza voor een ernstige mate van acute voedselonzekerheid. Dit is de eerste maal dat een volledige bevolking zo wordt geclassificeerd. We zien dat volgens de VN 100% – de totaliteit van de bevolking – humanitaire hulp nodig heeft.”

Amper vier dagen later op 22 maart 2024 heeft het Huis van Afgevaardigden een wet goedgekeurd die elke vorm van financiering verbiedt naar de enige organisatie met de infrastructuur, de ervaring en het personeel om humanitaire hulp en voedsel te verschaffen en te verdelen in Gaza.

In dezelfde wet keurde het Huis een nieuw bedrag goed voor 3,800 miljard dollar militaire steun aan Israël.

Daarbovenop heeft het Huis vastgelegd dat de VS alle hulp aan de Palestijnse overheid in de bezette gebieden zal afsnijden indien “de Palestijnen starten met een door het Internationaal Gerechtshof juridisch goedgekeurd onderzoek, of actief deelnemen aan een dergelijk onderzoek, dat burgers van Israël onderwerpt aan een onderzoek naar beweerde misdaden tegen Palestijnen.”

Het Huis heeft deze wet goedgekeurd met 286 ja-stemmen en 135 neen-stemmen. De Senaat heeft reeds zeer snel de volgende dag, op zaterdag 23 maart, deze wet bevestigd met 74 ja tegen 24 neen stemmen. Verwacht wordt dat president Biden deze wet eveneens snel zal ondertekenen.

Israël heeft geen enkel bewijs geleverd voor de beweringen van deelname door UNRWA-personeel aan de uitbraak van Hamas op 7 oktober, maar zelfs als de bewering van 12 collaborateurs van UNRWA zou kloppen is het moreel onverantwoord om op die basis een humanitaire VN-organisatie met 32.000 personeelsleden, waarvan 13.000 in Gaza, te saboteren.

Alle griezelverhalen die Israël tot nu verkondigde om de slachtingen in Gaza goed te praten blijken ongegrond te zijn: er waren geen 40 onthoofde baby’s, er is geen enkele getuigenis van massaverkrachtingen door Hamas op 7 oktober.

Wat daarentegen wel ruim gedocumenteerd is zijn de rapporten van mensenrechtenorganisaties over folteringen en seksuele misdrijven tegen Palestijnse gevangenen, van standrechtelijke executies in de bezette gebieden, niet alleen in Gaza, van het bombarderen van hospitalen, scholen en voedselkonvooien en van de executie van UNRWA-personeel (ook voor 7 oktober).

Medeplichtige media

Door te weigeren over dit alles objectief over te berichten zijn de mainstream media de facto medeplichtig aan de oorlogsmisdaden die Israël nu begaat in Gaza. Die morele veroordeling geldt niet alleen nu. Door tientallen jaren kant te kiezen van de sterkste actor, de kant met een bezettingsleger, hebben de media mee de zekerheid van onstrafbaarheid gecreëerd voor de misdaden de de zionistische regering in Israël live op onze tv-schermen pleegt.

 

Don’t blame Israel, blame the media (luister tot het einde, het duurt net geen twee minuten):

 

 

Nog maar recent hebben alle westerse media, de Belgische incluis, een voorstel van VN-Resolutie door de VS voorgesteld als een pleidooi voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Ook nu weer verzwegen zij de essentiële context dat dit voorstel géén staakt-het-vuren op tafel legt en dat niet alleen Rusland en China, maar ook de meeste niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad deze resolutie hebben veroordeeld voor zijn eenzijdige weergave van wat in Gaza gaande is én voor het feit dat deze resolutie géén staakt-het-vuren eist.

Kan men nog iets anders verwachten van media die het geen nieuwsbericht waard vinden om te melden dat Zweden heeft verklaard het onderzoek naar de aanslag Nord Stream II aardgaspijplijnen stop te zetten op basis van het juridisch argument dat Zweden niet bevoegd is om in internationale wateren een onderzoek uit te voeren. Dat is een correct argument, alleen past Zweden dat toe nadat het meerdere containers puin van de site heeft opgehaald en weigert dit bewijsmateriaal beschikbaar te stellen voor een internationaal onderzoek…

Kan men nog iets anders verwachten van media die het geen frontpagina waard achten om aan te klagen dat een collega-journalist in een Britse gevangenis wacht op uitlevering aan de VS voor de misdaad van onderzoeksjournalistiek. Media die geen verontwaardiging uiten over het feit dat hem daar een levenslange gevangenisstraf wacht, noch dat de VS weigeren de garantie te geven dat hij niet de doodstraf zal krijgen.

Het besluit is onvermijdelijk: omdat de mainstream media, de eigen Belgische media incluis, de eigen bevolking niet correct informeren over de oorlogsmisdaden die het Israëlische bezettingsleger in Gaza begaat maken zij zich moreel medeplichtig aan deze misdaden.

Het is voor het ogenblik een zeer magere en uiterst bittere troost voor de bevolking van Gaza, maar het is wel een absolute zekerheid: de geschiedenis zal hier zeer hard over oordelen. Wat nu gebeurt is niet zomaar een zoveelste conflict zoals talloze andere sinds de Tweede Wereldoorlog. In Gaza wordt een nieuw moreel dieptepunt bereikt dat een nieuwe breuklijn in de geschiedenisboeken zal vormen.

In Gaza heeft het zelfverklaarde vrije Westen zijn laatste overblijvende greintje morele geloofwaardigheid verloren. Hier zullen de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland – niet toevallig net als Israël settler-koloniale landen gesticht op de uitroeiing van de inheemse bevolking – voor worden afgerekend, net als voormalig wereldkolonisator Groot-Brittannië en de EU-lidstaten – vooral dan de voormalige kolonisatoren Frankrijk, België en Nederland.

Voor Duitsland en de Duitse media is de morele ondergang onpeilbaar dieper…

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.