UNRWA in Gaza bestraffen is hypocrisie voorbij

FacebooktwitterFacebooktwitter

Onmiddellijk na het vonnis in Den Haag komt Israël met ‘nieuwe’ informatie. 12 van de 13.000 UNRWA-medewerkers in Gaza zouden hebben deelgenomen aan de Hamas-uitbraak van 7 oktober 2023 en dus aan de moorden op burgers die toen werden gepleegd. De snelheid waarmee meerdere landen daarop hun financiering intrekken is recht evenredig met hun instemmende passiviteit over de vernietiging van UNRWA-instellingen in Gaza en de moord op 142 UNRWA-personeelsleden door het Israëlisch bezettingsleger.

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede.(nvdr)

***

De VS, Duitsland, Zwitserland, Canada, Nederland, Groot-Brittannië, Italië, Australië en Finland schorten hun financiering van de VN-organisatie UNRWA op. UNRWA staat voor UN Relief en Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Dat doen ze naar aanleiding van de ‘revelatie’ door Israël dat 12 medewerkers van deze VN-organisatie zouden hebben deelgenomen aan de uitbraak van Hamas op 7 oktober. Zij zouden medeplichtig zijn aan de moorden die toen zijn gepleegd op ongewapende burgers.

Landen die hun financiering intrekken. Bron: unrwa.org

Op heel korte termijn komt de werking van het agentschap nog niet in gevaar, omdat die financiering maandelijks gebeurd, maar als deze landen voet bij stuk houden komt de werking binnen enkele weken reeds in groot gevaar. Alvorens daar dieper op in te gaan, een woordje uitleg over deze organisatie.

Wat is de UNRWA?

UNRWA werd opgericht op 8 december 1949 als reactie op de uitdrijving van meer dan 700.000 Palestijnse bewoners uit het grondgebied dat de staat Israël werd.

UNRWA werd opgericht op 8 december 1949 als reactie op de uitdrijving van meer dan 700.000 Palestijnse bewoners uit het grondgebied dat de staat Israël werd. Het grootste deel van deze vluchtelingen kwam terecht in kampen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, anderen vluchtten naar de buurlanden Egypte, Libanon, Syrië en Jordanië, met kleinere groepen nog verder weg van Palestina.

Het is daarmee niet alleen de allereerste maar ook de langst bestaande VN-organisatie in de geschiedenis van de VN, die pas vier jaar eerder was opgericht op 24 oktober 1945. Bij zijn oprichting was UNRWA verantwoordelijk voor 700.000 Palestijnse vluchtelingen, vandaag doen 5,9 miljoen Palestijnen beroep op de diensten van het agentschap. Het is de enige VN-organisatie die rechtstreeks rapporteert aan de VN-Algemene Vergadering.

Noorwegen pleit voor onverminderde verderzetting van de steun aan UNRWA:

 

18 jaar na de Nakba bezette Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, een bezetting die nog steeds onverminderd doorgaat. Tevens bezette Israël toen de Syrische Golan-hoogvlakte, die in 1981 door Israël unilateraal werd geannexeerd.

Die bezetting veroorzaakte een grote toename van het werk van UNRWA. Dat budget wordt niet rechtstreeks gefinancierd door de VN zelf maar door donor-VN-lidstaten, in hoofdzaak de VS en de EU-Commissie en de meeste afzonderlijke EU-lidstaten, Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten.

UNRWA heeft als taak de opvang van alle Palestijnse vluchtelingen in alle gebieden waar ze naar werden verdreven. In totaal werken ongeveer 30.000 mensen voor het agentschap, voor het merendeel lokale Palestijnen.

 

 

Aangeboden diensten zijn onderwijs, gezinshulp (vooral voor éénoudergezinnen of gezinnen zonder inkomen), voedselhulp, gezondheidszorg, armoedebestrijding, infrastructuurwerken en noodhulp tijdens crisissen.

UNRWA is in feite de enige levenslijn op alle vlakken voor de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden en in de Palestijnse diaspora van de buurlanden. Door zijn brede werking is het tevens de belangrijkste werkgever voor Palestijnse gezinnen.

Kritiek op de UNRWA

De organisatie wordt nog steeds wereldwijd erkend voor zijn essentiële inzet voor de Palestijnse vluchtelingen. Er zijn al eerder momenten geweest van kritiek, zoals interne corruptie, nepotisme bij aanwervingen en promoties en slecht financieel beheer, die echter telkens werden beantwoord met degelijke doorlichtingen.

 

Ongeveer 13.000 van de 30.000 personeelsleden van UNRWA wonen en werken in Gaza.

Ongeveer 13.000 van de 30.000 personeelsleden van UNRWA wonen en werken in Gaza. Reeds jaren uit Israël beschuldigingen van betrokkenheid of samenwerking met Hamas. Daarbij verwart de bezetter doelbewust samenwerking met de civiele tak van de politieke beweging Hamas, die fungeert als overheid in Gaza sinds 2006.

Ook samenwerking met de militaire tak van Hamas is geen recent verwijt. Wat nu gebeurt is met andere woorden niet uitzonderlijk. Concreet stelt Israël bewijzen te hebben van de deelname van 12 personeelsleden van UNRWA aan de uitbraak van Hamas op 7 oktober, waarbij naar schatting ongeveer 1200 Israëli’s werden vermoord.

 

UNRWA heeft nooit ontkend dat onder hun personeel ook sympathisanten van Hamas zijn. Dat is in de gegeven omstandigheden niet verwonderlijk. De sympathie van de Palestijnse bevolking voor Hamas is sinds 7 oktober 2023 nog moeilijk meetbaar, maar de schattingen voor 7 oktober gingen nog uit van 30 tot 60 procent sympathie voor Hamas onder de bevolking.

UNRWA eist van hun personeel volledige neutraliteit in hun werk, wat deelname aan elke vorm van gewapend verzet uitsluit. Vanuit de veronderstelling dat het cijfer 12 van Israël correct is mag dus in feite gesteld worden dat de VN-organisatie in de gegeven omstandigheden een zeer goede screening heeft.

Slechts 0,09 procent of 0,9 promille van hun personeel zou blijkbaar aan hun aandacht zijn ontsnapt. 12 Hamas-militanten is uiteraard 12 teveel en dat moet zeker onderzocht worden.

Snelle tegenreactie, soms…

De drastische beslissing van negen staten om hun financiering op te schorten is echter volledig disproportioneel tegenover de feiten. Bovendien is de timing van deze beslissing zeer verdacht.

De drastische beslissing van negen staten om hun financiering op te schorten is echter volledig disproportioneel tegenover de feiten. Bovendien is de timing van deze beslissing zeer verdacht.

In feite was al vrij snel bekend in de dagen na 7 oktober 2023 dat personeelsleden van UNRWA hadden deelgenomen aan de Hamas-uitbraak. Alle 12 betrokken personen werden toen onmiddellijk ontslagen in afwachting van verder onderzoek, een drastische maatregel, want concrete bewijzen zijn er nog niet, enkel zware vermoedens, gebaseerd op eenzijdige Israëlische inlichtingen.

Misschien zijn het er zelfs meer, misschien zijn het er minder, misschien zijn andere dan de 12 vernoemde personen betrokken, kortom grondig onderzoek is nodig alvorens hier besluiten te trekken.

De systematische vernietiging van UNRWA-instellingen begon al op 16 oktober 2023:

 

De supersnelle beslissing om hun UNRWA-subsidies in te trekken staat in schril contrast met de instemmende passiviteit waarmee diezelfde landen reageren op de vernietiging van UNRWA-scholen, geneeskundige centra, opvangcentra, depots van voedsel en medicijnen en op de moord op meer dan 142 VN-personeelsleden, die door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vergeefs werd aangeklaagd.

Het is geen toeval dat deze revelatie er nu komt, net na het voorlopig vonnis van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Deze aanval op UNRWA is met andere woorden een afleidingsmanoeuvre, waar de grote media gretig aan meewerken.

Het is geen toeval dat deze revelatie er nu komt, net na het voorlopig vonnis van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Deze aanval op UNRWA is met andere woorden een afleidingsmanoeuvre, waar de grote media gretig aan meewerken.

 

De recente kritiek op UNRWA wordt in de berichtgeving nergens gelinkt aan dat vonnis, terwijl het verband overduidelijk is. Daarnaast is deze aanval op UNRWA tevens een wraakoefening voor dat vonnis.

Laten we tenslotte niet vergeten dat Israël UNRWA al veel langer dan 7 oktober 2023 wil vernietigen. Dat wil de bezetter niet omdat dit agentschap slecht zou werken, maar omdat het zijn opdracht net wél zeer degelijk uitvoert.

En dat is precies wat Israël niet wil. UNRWA is de levenslijn van de meeste Palestijnen in de bezette gebieden en van de diaspora in de buurlanden van Israël.  Het agentschap verhindert de centrale doelstelling van he zionistisch project: de totale uitdrijving van de autochtone bevolking – of minstens zijn numerieke herleiding tot verwaarloosbaar kleine geïsoleerde reservaten.  Het klassieke settler-koloniale project dat aan de basis ligt van de huidige VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, niet toevallig vier landen die het meest fanatiek aan de zijde van de zionisten in Israël staan.

Toch ruimte voor een bestand…

Dit afleidingsmanoeuvre komt niet alleen. Ook net nu vlak na het vonnis van Den Haag komen de VS met een plan voor een humanitaire pauze van twee maanden, waarbij zowaar zelfs doelstellingen van Hamas worden vermeld, zonder dat er specifiek bij te vermelden.

De vrijlating van de Israëlische gegijzelden is uiteraard een van de voorwaarden voor een dergelijk bestand, maar ook de duizenden Palestijnen die sinds 7 oktober werden opgepakt staan op de agenda van de onderhandelingen.

 

Dit is zonder meer gevolg van het vonnis in Den Haag. Eind februari, binnen amper vier weken, moet Israël zich al een eerste maal verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof, waarbij Zuid-Afrika als eisende partij weerwoord kan geven. Dat is op zichzelf al historisch. Voor het eerst staat Israël in de bank van de beschuldigde, een complete breuk met zijn zelfgecultiveerd imago van  ‘slachtoffer’.

Dat is op zichzelf al historisch. Voor het eerst staat Israël in de bank van de beschuldigde, een complete breuk met zijn zelfgecultiveerd imago van  ‘slachtoffer’.

Met dit plan willen de VS Israël de kans geven een goede beurt te maken eind volgende maand. De kans dat er dus werkelijk een bestand van twee maanden komt is met andere woorden reëel. Bovendien willen de VS zich terug herpositioneren als de neutrale onderhandelende derde die tussen Palestijnen en Israël zou staan.

Een Democratisch probleem

Met de werkelijkheid heeft die positie niets te maken, maar de VS, in het bijzonder de Democraten, zitten met een gigantisch binnenlands probleem. Zowat de hele politieke-economisch-media-elite laat over Gaza slechts één klok horen: het recht op zelfverdediging van Israël.

De bevolking volgt hen niet meer. Volgens de meest recente peilingen staat 61 procent van de Amerikanen achter een onmiddellijk staakt-het-vuren en achter de start van onderhandelingen en dat percentage blijft stijgen.

De bevolking volgt hen niet meer. Volgens de meest recente peilingen staat 61 procent van de Amerikanen achter een onmiddellijk staakt-het-vuren en achter de start van onderhandelingen en dat percentage blijft stijgen.

Verklaring van Benjamin Netanyahu over UNRWA op 11 juni 2017

 

President Biden doet het barslecht in de peilingen, om allerlei redenen (o.a. zijn lamentabele aanpak van het probleem van de studentenschulden), waar zijn Israël-beleid zeker een deel van is. De Democraten zitten in zak en as over die kloof met de bevolking.

Gevolg is ondermeer de paniekerige aanval van voormalig voorzitter van het federale Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi die in een recent interview een oproep heeft gericht aan het FBI om Russische financiering van de pro-Palestijnse protesten in eigen land te onderzoeken.

 

Dat moet gezien worden als intimidatie en criminalisering van die protesten. Om dan te wijzen op Russische beïnvloeding is het sarcasme voorbij. Intimidatie en criminalisering van protest is exact wat de VS en hun bondgenoten Rusland en president Poetin verwijten.

Impact van Den Haag

Je zal het verband nergens lezen in de mainstream media, maar het vonnis van het Internationaal Gerechtshof heeft nu al een aanzienlijke impact. Israël reageerde zoals voorspeld met een intensivering van de bombardementen op de weerloze bevolking van Gaza, maar op langere termijn is de terugslag onvermijdelijk.

Israël heeft de strijd om de gunsten van de wereldopinie definitief verloren en de VS en hun bondgenoten zijn elke geloofwaardigheid over principes als mensenrechten kwijt. Voor de EU is dat imagoverlies nog pijnlijker dan voor de VS zelf

Israël heeft de strijd om de gunsten van de wereldopinie definitief verloren en de VS en hun bondgenoten zijn elke geloofwaardigheid over principes als mensenrechten kwijt. Voor de EU is dat imagoverlies nog pijnlijker dan voor de VS zelf. De EU – tenminste zijn leiders, zijn economische – en media-elite – heeft zich definitief herleid tot de status van vazal.

Het vonnis van het Gerechtshof is het eindresultaat van tientallen jaren wereldprotesten. Niemand had voor 26 januari durven verhopen dat het Hof zo unaniem met 15 tegen 2 (voor een aantal beslissingen 16 tegen 1) zou oordelen.

Oegandees ICJ-rechter Julia Setibunde. Foto: ICJ

Oegandees rechter Julia Setibunde was de enige die tegen alle voorstellen stemde. Van haar is al langer bekend dat zij volledig meedraait in de Israëllobby. Haar eigen regering heeft onmiddellijk afstand genomen van haar standpunt.

De VS zullen nog lang een grote wereldmacht blijven, maar de evolutie is onvermijdelijk. De VS worden een wereldmacht naast anderen, niet langer boven alle anderen. Een nachtmerrie voor de machthebbers in Washington en hun willige vazallen in de EU. Voor Palestina is dat een teken van hoop.

UPDATE 30 jJANUARI: De uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag verplicht Israël om elke vorm van genocide-maatregel te verhinderen. Daarom moeten ze de toevoer van voedsel en medicijnen deblokkeren. Daar heeft het land het volgende op gevonden: gebruik je grote verdedigers, vraag hen om op basis van je niet-bewezen beschuldiging tegen enkele UNRWA-medewerkers alle financiële steun aan deze organisatie te stoppen.

Wat de VS, Groot-Brittannië en onder andere Nederland prompt deden. Daardoor valt die organisatie – die Israël al jaren zou willen afgeschaft zien – zonder middelen om nog langer voedsel en medische hulp te leveren. Zo kan Israël alsnog verdergaan met zijn poging tot genocide.

Dit gaat volledig in tegen wat  het Gerechtshof besliste, namelijk dat de staten die Israël steunen, van nu af de verplichting hebben om hun politieke, militaire, financiële steun of welke vorm van steun dan ook stop te zetten. Deze staten moeten er nu alles aan doen om te voorkomen dat Israël daden pleegt die door het Gerechtshof worden beschreven als “daden die ernstige aanwijzingen bevatten” dat het “daden van genocide” zouden kunnen zijn.

Dit is de omgekeerde wereld. Gevreesd mag worden dat Israël nog andere kunstgrepen aan het zoeken is om het arrest van DE Haag te omzeilen.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.