Sekswerkers komen op voor erkenning en bescherming tegen geweld

Nog niet evident in 2023: sekswerkers hebben ook mensenrechten. Foto: Tim Cools

FacebooktwitterFacebooktwitter

De Belgische Unie van Sekswerkers UTSOPI stapte op 15 december 2023 door Brussel om te protesteren tegen het niet aflatende geweld op sekswerkers. Met de decriminalisering van sekswerk is België het eerste Europese land dat sekswerk uit de strafwet heeft gehaald, maar geweld tegen sekswerkers blijft een ernstig probleem, vooral voor sekswerkers met een onzeker verblijfsstatuut.

De Belgische unie van sekswerkers UTSOPI dankt de Belgische overheid voor de wetshervorming van 17 maart 2022 die sekswerk heeft gedecriminaliseerd. De organisatie vestigt er echter de aandacht dat bijkomende maatregelen nodig zijn om geweld en uitbuiting in de sector tegen te gaan.

Veel sekswerkers durven geen aangifte te doen van geweld of uitbuiting, omdat ze bang zijn daarvoor zelf gestraft te worden. Ze zijn bang om hun anonimiteit te verliezen, dat hun aanklacht niet geloofd wordt of dat de dader toch vrijuit zal gaan.

UTSOPI wijst er ook op dat in situaties van misbruik, dwang of geweld, sekswerkers met een onzeker verblijfsstatuut geen aangifte doen bij de politie, omdat ze bang zijn opgesloten en/of uitgewezen te worden. Deze angst is terecht.

Stille protestmars. Foto: Tim Cools

De politie heeft immers de bevoegdheid om mensen zonder legaal verblijf 24 uur vast te houden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Veilige rapportering van geweld voor sekswerkers met een onzeker verblijfsstatuut wordt daarom één van de speerpunten van de organisatie tijdens de eerstkomende twee jaren.

Structureel én symbolisch geweld

UTSOPI wijst er tevens op dat geweld tegen sekswerkers niet beperkt blijft tot fysiek geweld en geen “risico van de job” is. Stigmatisering en discriminatie zijn structurele en symbolische vormen van geweld die dagelijks moeten worden bestreden en iedereen aangaan.

Foto: Tim Cools

Zolang het beschamend blijft om publiekelijk te verklaren dat je sekswerker bent, of om publiekelijk te verklaren dat je ouder, kind of geliefde van een sekswerker bent, zolang dit je blootstelt aan haat of sociale minachting, is het nodig te blijven strijden, tot sekswerkers erkend worden als evenwaardige en waardevolle leden van onze maatschappij.

Na een persconferentie waar ze hun strijdpunten kenbaar maakten, stapten organisatoren en medestanders door de straten van Brussel als hommage aan de slachtoffers van geweld.

Foto: Tim Cools

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.