De hel op aarde in de 21ste eeuw, dit zijn onze 10 meest gelezen artikels over Gaza van 2023

FacebooktwitterFacebooktwitter

Onze meeste artikels over Gaza vallen tevens onder de rubriek ‘mediakritiek’. De vooringenomenheid van onze media over het verzet van het Palestijnse volk tegen 75 jaar repressie, kolonisatie en apartheid, lang voor 7 oktober, misleidt de publieke opinie niet langer. Beelden van een genocide zijn immers moeilijk nog te framen als ‘recht op verdediging van een bezetter’

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

***

De Top10 van de meest bekeken Gaza-artikels staan onder dit kort bericht. Alle publicaties over Gaza vind je in ons Dossier Genocide Gaza 2023 (weblinks naar de artikels in de titels).

 

DeWereldMorgen.be heeft zich sinds zijn oprichting in 2010 nooit aangesloten bij de subjectieve mainstream framing over Palestina (en over zoveel buitenlandse conflicten en de sociale strijd hier). Die andere visie is onze bestaansreden. Geen fake equidistantie hier, het lelijke woord dat de facto de voorkeur betekent voor de versie van de sterkste.

Objectief over de feiten, transparant over de duiding van die feiten, de analyse, de opinie waar wij openlijk een kant kiezen: die van het internationaal recht, het recht op zelfbeschikking der volkeren en het recht op gewapend verzet tegen een koloniale onderdrukker, zoals dat vastligt in het VN-Handvest, ontelbare VN-Resoluties, de Conventies van Genève over de plichten (géén rechten) van bezettende machten; het Verdrag over de Rechten van het Kind…

Alle mogelijke oorlogsmisdaden moeten worden vervolgd, niet alleen die van westerse vijanden. We sluiten ons daarom volledig aan bij deze uitspraken:

Joods-Canadees trauma-arts Gabor Maté en als éénjarige baby in Boedapest ontsnapt aan de Holocaust: “Neem het ergste wat je kan zeggen over Hamas, vermenigvuldig het met 1000 en nog raakt je niet aan de repressie, het doden en de ontheemding van de Palestijnen door Israël.”

VS-onderzoeksjournalist Chris Hedges: “7 oktober is de zweer die is opengebarsten na 75 jaar brutale onderdrukking van een volk.”

Joods-Amerikaans linguïst Noam Chomsky: “Israël gebruikt gesofisticeerde aanvalstoestellen en – schepen voor bombardementen op dicht bevolkte vluchtelingenkampen, scholen, moskeeën en krottenwijken om een volk aan te vallen dat geen luchtmacht heeft, geen luchtafweergeschut, geen zware wapens, geen artillerie, geen gepantserde voertuigen, geen centraal opperbevel, geen leger… en noemt dit een oorlog. Dit is géén oorlog, dit is moord.”

 

1. Spoedcursus Israël/Palestina: 35.278

Hoewel we de voorbije maanden sinds 7 oktober een stortvloed aan beelden en cijfers te verwerken kregen over wat er in Palestina gaande is, lijkt al die informatie ons inzicht nauwelijks te vergroten. Daarvoor is de nodige historische achtergrond en kadering nodig. Een spoedcursus.

 

 

Foto: Mohammmed Zaanoun/Active Stills

2. Beste VRT, uw berichtgeving over Palestina is weeral vooringenomen en eenzijdig: 26.882

De desinformatie door de VRT over de ware aard van de bezetting en kolonisatie van Palestina. is zeer robuust, ook nu tijdens de etnische zuivering.  Framing, woordgebruik, selectie… De andere Vlaamse media zijn even erg, maar de VRT is onze openbare zender en draagt daarom een zwaardere verantwoordelijkheid. Dit is geen journalistiek, dit is propaganda.

 

3. Wat de media weten maar niet durven zeggen: de enig mogelijke dader van het hospitaal in Gaza is Israël: 24845

Alle hospitalen in het noorden van Gaza zijn vernield door de Israëlische invasietroepen. Van de 36 hospitalen voor 7 oktober werken er nog 9 gedeeltelijk in het zuiden. Dit artikel kreeg een eervolle vermelding in een debat in het Vlaams Parlement. Aanleiding: het is niet alleen hoogst onwaarschijnlijk dat een Palestijnse raket het al-Ahli-hospitaal in Gaza met de grond gelijk heeft gemaakt. Het is gewoon onmogelijk. De media weten het al, maar weigeren dat te zeggen (zie ook nummer 9 in deze lijst).

 

Banksy in Palestina. Foto: Heinrich Böll Stiftung

4. Vier dingen die jij kan doen voor Palestina: 13233

De gruwelijke beelden uit Palestina die ons dagelijks bereiken, zorgen bij velen voor een gevoel van machteloosheid. We hoeven echter niet machteloos toe te kijken. Er zijn heel veel dingen die we kunnen doen om de Palestijnen te helpen. Hier alvast vier manieren waarop we samen het verschil kunnen maken.

 

 

@sander.claess

5. ‘De KU Leuven kiest wel kant: over de banden tussen de universiteit en Israëlische bezetting’: 13021

“De KU Leuven kiest wel kant, alle mooie woorden van rector Luc Sels ten spijt. Door banden te onderhouden met Israëlische universiteiten die medeplichtig zijn aan de bezetting, steunt ze de kolonisatie. Op basis van een onthullend onderzoeksartikel van onafhankelijk studentenblad Veto legt Sander Claessens uit hoe de KUL dat doet.

 

Foto: Ludo De Brabander

6. 75 jaar Nakba en straffeloze Israëlische mensenrechtenschendingen: 11936

Opinie van Ludo De Brabander over wat voorafging aan 7 oktober: 75 jaar geleden, op 14 mei 1948, riep David Ben-Gurion de Israëlische onafhankelijkheid uit. De nieuwe staat zag het daglicht op de ruïnes van het thuisland van de Palestijnen, dat eerder onder Ottomaanse en vervolgens Britse heerschappij viel.

 

7. Verrassingsaanval Gaza: Interview met een overlevende: 10443

Yasmin Porat is een van de overlevenden van het dansfestival dat op 7 oktober aangevallen werd vanuit Gaza. Zij werd een tijdlang gegijzeld maar bracht het er levend van af. Haar ooggetuigenverslag doet twijfel rijzen over de Israëlische versie van de feiten van wat precies is gebeurd op 7 oktober en hoe de gijzelaars worden behandeld door Hamas – in fel contrast met 75 jaar mishandeling van Palestijnse gijzelaars in Israël.

 

Foto: Saleh Najm & Anas Sharif/CC BY-SA 4:0

8. Uitgelekt: Israëlisch plan om Gaza etnisch te zuiveren: 10201

Zoek niet naar bewijzen van genocide of etnische zuivering van Palestina bij de vijanden van Israël. Geloof daarentegen de Israëlische leiders die het zelf openlijk zeggen. Dit plan pleit voor de definitieve deportatie van de bevolking van de Gazastrook naar de Sinaï-woestijn en roept de internationale gemeenschap zelfs op om die gedwongen volksverhuizing te ondersteunen.

 

Foto: Human Rights Watch/CC BY-SA 3:0

9. Net nu zelfbeschikking Palestijns volk steunen is niet ‘tegendraads’, het is de juiste menselijke keuze: 9938

Sinds augustus 2023 brengen wij elk weekend Tegendraads Leesvoer (zie ons dossier), een selectie van artikels uit andere alternatieve media. We staan niet alleen staan met onze andere berichtgeving. Naast veel internetbagger – die mainstream media graag aanklagen – is er ook veel kwaliteit te vinden op het internet – waar diezelfde mainstream media over zwijgen en zeker niet als bron gebruiken. Deze selectie van 13 oktober, één week na 7 oktober, was de eerste Tegendraads Leesvoer volledig gewijd aan Gaza.

 

Gaza in puin. Foto: Al Araby/CC BY-SA 3:0

10. Al Jazeera weerlegt Israëlische versie over gebombardeerd ziekenhuis in Gaza: 9672

Over hetzelfde hospitaal als in artikel 2 hierboven: het is voor Israël, maar ook voor de VS en het Westen, van het allergrootste belang om die imagoschade zoveel mogelijk te beperken. De tactiek is steeds dezelfde: begin met het verwijt dat het de vijand was, gegarandeerd massaal verspreid in de media; verklaar later dat er misschien twijfels zijn; eindig met ‘het was een vergissing maar de morele verantwoordelijkheid is nog steeds de vijand’, netjes verdoken op de achterpagina’s.

 

Bonus 11. Beste N-VA, wij zullen niet stoppen met wijzen op de oorlogsmisdaden van Israël: 8491

De N-VA vindt onze berichrtgeving over Gaza niet kunnen, maakte er een onderwerp van debat over in het Vlaams Parlement, waarop Vlaams minister-president Jan Jambon een screening beval. Dit is ons antwoord. Deze aanval van de N-VA voelt best intimiderend aan, maar wij zullen niet stoppen met te wijzen op de oorlogsmisdaden van Israël. Een goed functionerende democratie heeft namelijk nood aan een kritisch middenveld.

Artikel oorspronkelijk verschenen in DeWereldMorgen.be.